Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Wetenschappers en patiŽnten enthousiast over contactavond

Door Albert de Vreede 

Het contact tussen onderzoekers en patiŽnten is tot nog toe relatief beperkt. Om te proberen die contacten wat intensiever te maken is er afgelopen donderdag 22 januari in Utrecht een bijeenkomst geweest van onderzoekers uit Utrecht en een groepje leden en medewerkers van de nierpatiŽntenvereniging NVN.

Het welkom door UMCU-nefroloog Maarten Rookmaker werd gevolgd door Hans Bart (NVN) die dit gemengde publiek bijpraatte over de stand van zaken met betrekking tot het aantal patiŽnten met nierfalen in Nederland, de wachtlijst voor transplantatie en de acties waar de NVN aan (mee)werkt om de wachtlijst te bekorten zoals invoering van actieve donorregistratie, ADR. Hij schetste een beeld van de NVN en de speerpunten waaraan de nierpatiŽntenvereniging werkt. Een voorbeeld van een project waarbij de NVN met andere patiŽntenverenigingen samenwerkt is All of me dat gericht is op jongeren en binnenkort live gaat.

PatiŽnten en onderzoek
Karen Prantl (NVN) besprak de verschillende vormen van deelname van patiŽnten aan onderzoek. Deze betrokkenheid kan lopen van het deelnemen of proefpersoon zijn in een studie, via het beoordelen van onderzoeksvoorstellen tot het zelf opzetten van een onderzoek. De NVN voert een actief beleid om haar ervaringsdeskundige leden op meerdere manieren bij onderzoek te betrekken.

Lopende studies
Marianne Verhaar, hoogleraar nierziekten, gaf een overzicht van de verschillende onderzoeken die er in Utrecht gaande zijn. Het is een heel scala aan nier-gerelateerde onderwerpen die onderzocht worden: de (genetische) oorzaak van erfelijke nierziekten, zwangerschapsvergiftiging, de gevolgen van diabetes en hoge bloeddruk op de nier, chronische nierschade, het verhoogd risico op hart- en vaatziekten als gevolg van verminderde nierfunctie. Studies die aan de gang zijn, zijn onder andere Kouncil (erfelijkheid), NOCTX (verkalking in de vaten), RECONNECT (hartfalen door slecht werkende nieren), en PROCARE (betere matching tussen donor en ontvanger van een getransplanteerde nier). Op het gebied van regeneratieve geneeskunde werkt het UMCU samen met het ook in Utrecht gevestigde Hubrecht Instituut aan stamceltherapie.

Zwangerschap
Titia Lely vertelde over haar onderzoek naar zwangerschapsvergiftiging en de invloed hiervan op nieren. Zwangerschapsvergiftiging (preŽclampsie) blijkt de meest voorkomende oorzaak van ziekten aan de nierfilters te zijn. Er is gevonden dat door zwangerschapsvergiftiging het risico op uiteindelijk nierfalen toeneemt bij meerdere zwangerschappen. Om te onderzoeken hoe dat komt, wordt nu onderzoek gedaan in diermodellen, maar ook als nieuw onderdeel van de al veel langer lopende PREVEND-studie. En ook wordt in kaart gebracht wat de langetermijneffecten zijn van een overigens goed mogelijke zwangerschap na een niertransplantatie.

Mobiele buikdialyse
Karin Gerritsen lichtte haar onderzoek aan de draagbare kunstnier voor PD (dialyse via het buikvlies) toe. Bij deze kunstnier is het de bedoeling dat de buikspoelvloeistof continu wordt rondgepompt, waarbij stoffen als kalium, fosfaat en organische afvalstoffen in een draagbaar apparaat gebonden worden. Voor de verwijdering van ureum wordt gedacht aan de ontwikkeling van verbindingen die specifiek ureum binden. Door continue verwijdering van afvalstoffen is er minder wisseling van zakken spoelvloeistof nodig en daardoor een lagere kans op infecties. En kunnen ook de concentraties van afvalstoffen in de buik continu laag worden gehouden, en daarmee de afvalstoffen in het bloed. Glucose kan continu toegediend worden, waardoor de voor het buikvlies schadelijke, hoge concentraties na een wisseling niet meer nodig zijn. Als de verwachtingen uitkomen, zou er met deze kunstnier langer dan nu (gemiddeld 3,7 jaar) PD gedaan kunnen worden bij een betere levenskwaliteit.

Stamcellen
Maarten Rookmaaker vertelde over het onderzoek aan stamcellen van de nier. De nier is een gecompliceerd orgaan met allerlei verschillende celtypen, en er zijn dan ook meerdere nierstamcellen. Het is nu al gelukt om mini-orgaantjes (organoÔden) van de nier te kweken. Deze mini-orgaantjes bestaan uit klompjes cellen die zich vanzelf vanuit nierstamcellen vormen en al een structuur hebben die enigszins op die van een nier lijkt. De mini-'niertjes' zijn al te gebruiken voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de invloed die allerlei stoffen en medicijnen op de nier hebben, en voor het vinden van medicijnen die een (erfelijke) nierziekte kunnen genezen. Het maken van een volledige nier lijkt echter nog ver weg.

Deze ontmoeting tussen onderzoekers en patiŽnten blijkt beide groepen heel goed bevallen te zijn. Er is enthousiast gediscussieerd en nog nagepraat. Een ontmoeting die zeker een vervolg zal gaan krijgen.

sterren Gepubliceerd: donderdag 29-01-2015 | Nog geen reacties


Overlevers acuut nierfalen komen zelden bij nefroloog

Op een intensive care opgenomen patiënten die acuut nierfalen hebben, worden na hun ontslag bijna nooit opgevolgd door een nefroloog. Dat terwijl acuut nierfalen, ook als het herstelt, een belangrijke risicofactor is voor latere chronische nierproblemen. In elk geval in Londen blijkt het zo te gaan.

Engelse onderzoekers hebben in de regio Oost-Londen de dossiers doorgenomen van een reeks patiënten die op de intensive care waren opgenomen. Daarin vonden ze 219 patiënten die voor de opname geen nierpatiënt waren, tijdens hun opname acuut met dialyse behandeld moesten worden, en daarna levend naar huis konden. Deze patiënten zijn onderwerp van het verdere onderzoek geweest.

Bij nauwelijks meer dan de helft werd na drie tot zes maanden nog eens een schatting van de nierfunctie gemaakt door het creatinine in het bloed te meten. Uit de metingen die wel gedaan zijn, blijkt dat de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren van deze patiënten op het moment dat ze naar huis mochten nog 60 ml/min was. Dat is een licht gestoorde nierfunctie, die wel opvolging vereist. Bij de volgende meting, voor zover die gedaan is, bleek de nierfunctie aanzienlijk gezakt, naar een gemiddelde filtratiesnelheid van 48 ml/min.

Lees meer »

Nieuwe samenwerking voor onderzoek naar ionkanalen »

De bedrijven Hydra Biosciences (VS) en Boehringer Ingelheim (Duitsland) gaan een samenwerkingsverband aan op het gebied van verstoringen van het transport van stoffen in en uit cellen. Ze focussen daarbij op nierziekten. In het membraan dat lichaamscellen omgeeft, bevinden zich TRP-kanalen. Deze kanaaltjes kunnen stoffen als natrium, kalium of magnesium de cel in en uit transporteren. Als ze niet goed werken, kan dat ernstige ziektes opleveren.

Lees meer »

Schotland test systeem dat waarschuwt voor nierproblemen »

De National Health Services (NHS) in Schotland gaat een nieuw systeem uitproberen, dat een waarschuwing geeft als een ziekenhuispatiënt problemen met zijn nieren krijgt. Het NHS Tayside ziekenhuis in Dundee wordt het eerste ziekenhuis dat met de test start. Of zo'n waarschuwing helpt om ernstige nierschade te voorkomen, is de vraag. Acute nierschade komt veel voor bij patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.