Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Dialyseren op lagere temperatuur voorkomt schade aan hersenen

Door Albert de Vreede 

Hemodialyse (HD) kan verminderde doorbloeding aan de organen, waaronder de hersenen, veroorzaken die bij elke dialyse kan optreden en die daarmee uiteindelijk blijvende schade zou kunnen geven. Een groep onderzoekers uit Engeland stelt dat dialyse schade aan de microstructuren van de witte stof van de hersenen kan veroorzaken. Die schade zou gemakkelijk verminderd kunnen worden door de temperatuur van het badwater te verlagen van 37 oC tot 36,5 oC.

Dialyse is een aanslag op de hersenen en op de verstandelijke en geestelijke vermogens. Een van de oorzaken van de aantasting van de hersenen zou de voortdurende belasting door sterke schommelingen in doorbloeding tijdens dialyse kunnen zijn. Een goede manier om de schommeling in doorbloeding van organen te beperken is de temperatuur van het badwater te verlagen. Wat de ideale temperatuur is voor dialyse is niet bekend. Wel is bekend dat een lage temperatuur van 35 oC slecht verdragen wordt en dat maar een halve graad beneden lichaamstemperatuur (36,5 oC) al een positieve invloed heeft.

In deze studie is gebruik gemaakt van een speciale vorm van MRI (diffusion tensor imaging) waardoor kleine maar niet onbelangrijke veranderingen in de witte stof van de hersenen kunnen worden waargenomen. Hoewel er oorspronkelijk meer patiŽnten aan de studie hebben meegedaan, zijn er 19 overgebleven in de groep die bij 37 oC heeft gedialyseerd en 19 bij 36,5 oC. De patiŽnten werden ingeloot in de ene of de andere groep. Allen waren nog maar pas met dialyse begonnen en dialyseerden minstens drie keer per week. De MRI is gedaan op een dag dat de patiŽnten niet dialyseerden en minder dan 24 uur na dialyse. De MRI is bij zowel de 37 oC als de 36,5 oC groep met een tussenpoos van een jaar twee maal gedaan.

De resultaten van de MRI tonen aan dat patiŽnten die bij 36,5 oC dialyseren geen veranderingen in de microstructuren van hun witte stof ontwikkelen, terwijl de patiŽnten die bij 37 oC dialyseren die wel ontwikkelen. Ook de na een jaar dialyse gemeten schommelingen in arteriŽle bloeddruk zijn groter bij de 37 oC groep dan bij de 36,5 oC groep. Maar er is geen verband tussen het optreden van lage bloeddruk tijdens dialyse en de mate van verandering in de witte stof.

De veranderingen die in de witte stof na dialyse gezien worden lijken onverwacht sterk op de veranderingen die worden waargenomen binnen 24 uur na een beroerte waarbij een deel van de hersenen slecht doorbloed raakt. Het lijkt er op dat de hersenen, evenals het hart en mogelijk andere organen, bloot staan aan steeds terugkerende belasting doordat de doorbloeding tijdens de dialyse verslechtert. Verlaging van de badwatertemperatuur van 37 oC naar 36,5 oC of, afhankelijk van wat de individuele patiŽnt kan verdragen, naar een nog lagere temperatuur, kan de doorbloeding van hersenen en hart verbeteren. Hoewel deze studie met maar een beperkt aantal patiŽnten is gedaan, toont ze aan dat door de dialysecondities te veranderen de schade aan de hersenen verminderd kan worden. Verder, meer grootschalig onderzoek naar de optimale condities voor dialyse is nodig.

sterren Gepubliceerd: woensdag 03-12-2014
Bron: Journal of the American Society of Nephrology | Nog geen reacties


Oplosbaar klotho beschermt hart buiten fosfaatspiegel om

Amerikaanse onderzoekers stellen dat het eiwit klotho het ontstaan van hartklachten bij nierpatiënten direct beïnvloedt. Dat is anders dan tot nu toe algemeen werd aangenomen: de heersende consensus is dat het effect ontstaat doordat klotho, of een gebrek daaraan, invloed heeft op de hoeveelheid fosfaat en FGF23 in het bloed.

Het overgrote deel van de nierpatiënten krijgt, als de ziekte voortschrijdt, te maken met een vergroting van het hart. Dat is een van de oorzaken van het verhoogde risico dat mensen met chronische nierklachten lopen op het overlijden aan hart- en vaatziekten. Klotho in de nier helpt de nieren om voldoende fosfaat uit te scheiden, via het hormoon FGF23. Bij chronische nierschade is de hoeveelheid klotho verlaagd. In een poging toch nog fosfaat te kunnen uitscheiden, maakt het lichaam meer FGF23 aan. De calcium-fosfaathuishouding raakt verstoord. Algemeen is nu geaccepteerd, dat de verhoogde spiegels FGF23 en uiteindelijk ook fosfaat die het gevolg zijn van te weinig klotho, de oorzaak zijn van de vergroting van het hart.

Lees meer »

CellCept en Myfortic kunnen leiden tot hypogammaglobulinemie of bronchiŽctasieŽn »

Het gebruik van mycofenolaatmofetil (CellCept) en mycofenolzuurhoudende geneesmiddelen (Myfortic) kan leiden tot hypogammaglobulinemie (een te lage hoeveelheid van een bepaald antilichaam in het bloed) of bronchiëctasieën (een aandoening waarbij de luchtwegen in de long op een abnormale manier zijn verwijd).

Lees meer »

Behoefte aan richtlijn voorlichting levende donoren steeds groter »

Levende nierdonoren moeten goed worden geïnformeerd en begeleid alvorens zij besluiten een nier af te staan. Ondanks dat iedereen het daar wel mee eens is, ontbreekt er nog steeds een eenduidige richtlijn voor de uitvoering hiervan. Rotterdamse onderzoekers onder leiding van transplantatiechirurg Frank Dor, hebben gekeken hoe de zogenaamde informed consent tot stand kwam bij levende nierdonoren.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.