Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Dialyseren op lagere temperatuur voorkomt schade aan hersenen

Door Albert de Vreede 

Hemodialyse (HD) kan verminderde doorbloeding aan de organen, waaronder de hersenen, veroorzaken die bij elke dialyse kan optreden en die daarmee uiteindelijk blijvende schade zou kunnen geven. Een groep onderzoekers uit Engeland stelt dat dialyse schade aan de microstructuren van de witte stof van de hersenen kan veroorzaken. Die schade zou gemakkelijk verminderd kunnen worden door de temperatuur van het badwater te verlagen van 37 oC tot 36,5 oC.

Dialyse is een aanslag op de hersenen en op de verstandelijke en geestelijke vermogens. Een van de oorzaken van de aantasting van de hersenen zou de voortdurende belasting door sterke schommelingen in doorbloeding tijdens dialyse kunnen zijn. Een goede manier om de schommeling in doorbloeding van organen te beperken is de temperatuur van het badwater te verlagen. Wat de ideale temperatuur is voor dialyse is niet bekend. Wel is bekend dat een lage temperatuur van 35 oC slecht verdragen wordt en dat maar een halve graad beneden lichaamstemperatuur (36,5 oC) al een positieve invloed heeft.

In deze studie is gebruik gemaakt van een speciale vorm van MRI (diffusion tensor imaging) waardoor kleine maar niet onbelangrijke veranderingen in de witte stof van de hersenen kunnen worden waargenomen. Hoewel er oorspronkelijk meer patiŽnten aan de studie hebben meegedaan, zijn er 19 overgebleven in de groep die bij 37 oC heeft gedialyseerd en 19 bij 36,5 oC. De patiŽnten werden ingeloot in de ene of de andere groep. Allen waren nog maar pas met dialyse begonnen en dialyseerden minstens drie keer per week. De MRI is gedaan op een dag dat de patiŽnten niet dialyseerden en minder dan 24 uur na dialyse. De MRI is bij zowel de 37 oC als de 36,5 oC groep met een tussenpoos van een jaar twee maal gedaan.

De resultaten van de MRI tonen aan dat patiŽnten die bij 36,5 oC dialyseren geen veranderingen in de microstructuren van hun witte stof ontwikkelen, terwijl de patiŽnten die bij 37 oC dialyseren die wel ontwikkelen. Ook de na een jaar dialyse gemeten schommelingen in arteriŽle bloeddruk zijn groter bij de 37 oC groep dan bij de 36,5 oC groep. Maar er is geen verband tussen het optreden van lage bloeddruk tijdens dialyse en de mate van verandering in de witte stof.

De veranderingen die in de witte stof na dialyse gezien worden lijken onverwacht sterk op de veranderingen die worden waargenomen binnen 24 uur na een beroerte waarbij een deel van de hersenen slecht doorbloed raakt. Het lijkt er op dat de hersenen, evenals het hart en mogelijk andere organen, bloot staan aan steeds terugkerende belasting doordat de doorbloeding tijdens de dialyse verslechtert. Verlaging van de badwatertemperatuur van 37 oC naar 36,5 oC of, afhankelijk van wat de individuele patiŽnt kan verdragen, naar een nog lagere temperatuur, kan de doorbloeding van hersenen en hart verbeteren. Hoewel deze studie met maar een beperkt aantal patiŽnten is gedaan, toont ze aan dat door de dialysecondities te veranderen de schade aan de hersenen verminderd kan worden. Verder, meer grootschalig onderzoek naar de optimale condities voor dialyse is nodig.

sterren Gepubliceerd: woensdag 03-12-2014
Bron: Journal of the American Society of Nephrology | Nog geen reacties


Ook Nederland schrapt toelating bloeddrukverlagers

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft, in navolging van onder andere de Duitse geneesmiddelenautoriteit, besloten om de handelsvergunningen van 13 generieke geneesmiddelen te schorsen. Een aantal van deze geneesmiddelen is in meerdere doses of onder verschillende namen beschikbaar. In totaal worden daardoor 39 verschillende handelsvergunningen geschorst. Op de lijst staan onder andere bloeddrukverlagende middelen.

De geneesmiddelen zijn in Europa toegelaten op basis van studies waaruit zou blijken dat ze gelijkwaardig zijn aan de originele merkgemeesmiddelen. In december 2014 bleek dat het bedrijf GVK Biosciences een groot deel van deze onderzoeken niet volgens de regels heeft uitgevoerd. Nu gebleken is dat veel farmaceutische bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het onderzoek van GVK Biosciences geen andere studies hebben kunnen overleggen waaruit de gelijkwaardigheid met het merkgeneesmiddel blijkt, is in Europees verband geadviseerd om te schorsen.

Lees meer »

Marieke »

We ontmoeten haar anderhalf jaar geleden in een hotel in het zuiden van het land. Bij binnenkomst valt ze meteen op. Haar grote ogen kijken wat onwennig het lokaal in. Haar lichaam oogt broos en draagt een grote buik die schuilgaat achter een dunne voile blouse. Alsof ze zwanger is, een maand of zes. En gezien haar jeugdige uiterlijk zou dat best kunnen. Maar iets in mij twijfelt. Haar buik zit onnatuurlijk Ďhoogí, begint vrijwel direct onder haar maag en loopt niet Ďdoorí.

Lees meer »

Risico op nierschade bij hartoperaties online inschatten »

Patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan, lopen een hoog risico op acute nierschade. Engelse artsen hebben een nieuwe formule ontwikkeld om de hoogte van dat risico beter te bepalen. Ze zorgden ook voor een hulpmiddel om de formule online te kunnen gebruiken. Acute nierschade is een ernstige complicatie van hartoperaties.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.