Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Promotie: Remming creatine leidt tot lagere bloeddruk

Wanneer: woensdag 20-03-2013

Mensen die veel zout eten èn beschikken over relatief veel van het enzym creatine kinase (CK), scheiden minder zout uit. Ook knijpen de spieren in de bloedvaten dan sterker samen. Dit leidt tot hogere bloeddruk. Ook lijkt er een verband te zijn tussen CK en obesitas - een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hoge bloeddruk - en laat verhoogde bloeddruk zich moeilijker behandelen bij een hoge activiteit van dit enzym. Remming van het CK-systeem leidt tot verlaging van de bloeddruk, constateert promovendus Inge Oudman.

Creatine kinase speelt een belangrijke rol bij de energiestofwisseling in de cel. Er bestaat een relatie tussen de activiteit van dit enzym en de bloeddruk. Bij mensen met een hogere CK-activiteit is meer energie beschikbaar voor het creëren van een hogere bloeddruk. Dit komt doordat de nieren zout beter vasthouden en daarvan dus minder wordt uitgescheiden.

Op basis van experimenten met proefdieren met een hoge bloeddruk constateert Inge Oudman dat remming van het CK-systeem leidt tot een aanzienlijke verlaging van de bloeddruk. Dit zou een veelbelovend nieuw mechanisme voor de behandeling van een hoge bloeddruk kunnen zijn. Oudman ontwikkelde een protocol om het effect van dit middel in gezonde mensen na te kunnen gaan. Als er geen noemenswaardige bijwerkingen optreden, kan binnen afzienbare tijd worden begonnen met een onderzoek naar het effect van remming van het CK-systeem in patiënten met hypertensie.

Promotie I. Oudman: woensdag 20 maart 2013, 16:00 uur
Titel proefschrift: Creatine Kinase and Blood Pressure. Clinical and Therapeutic Implications

Promotor: prof.dr. H.R. Büller
Co-promotor: dr. L.M. Brewster

Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

sterren Gepubliceerd: dinsdag 19-03-2013
Bron: UvA | Nog geen reacties


Soort dialyse bij SLE maakt niet uit

Voor patiŽnten met nierfalen als gevolg van Systemische Lupus Erythematodes (SLE) maakt het niet uit of ze starten met hemodialyse of buikspoeling: op de middellange termijn zijn de overlevingskansen gelijk.

De Amerikaanse onderzoekers die aan deze studie hebben gewerkt, constateren dat er eigenlijk niet bekend is of het voor de sterfte onder patiŽnten met SLE uitmaakt met welke vorm van dialyse ze starten. Om dit te onderzoeken hebben ze eerst alle patiŽnten met eindstadium nierfalen en SLE van wie gegevens zijn opgenomen in het US Renal Data System doorgelicht. Ze hebben zich geconcentreerd op degenen die tussen 1995 en 2006 startten met dialyse, en van wie de gegevens compleet waren. Dat zijn meer dan 11 duizend patiŽnten.

Uit dit grote aantal hebben ze vervolgens koppels gemaakt die in meerdere opzichten zo veel mogelijk op elkaar leken, maar wel met een andere behandelvorm gestart waren. Zo kwamen de onderzoekers tot 1.352 koppels. Het overgrote deel hiervan betreft vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar.

Over een gemiddelde opvolgperiode van drie jaar blijkt het niet uit te maken of deze patiŽnten starten met peritoneale dialyse of met hemodialyse: het sterftepercentage was in beide groepen gelijk. Ook is er geen verschil in sterfte door infecties of juist door cardiovasculaire oorzaken.†

Lees meer »

Grote verbetering bloedvaten gekweekte nier »

In het Wake Forest Baptist Medical Center in de Verenigde Staten zijn onderzoekers erin geslaagd gedurende vier uur een bloedstroom op gang te houden in 'gekweekte bloedvaten'. De gekweekte vaten werden op een nieuwe manier van een binnenlaag (endotheel) voorzien. Het endotheel laat daardoor ook niet meer los. Volgens de directeur van het instituut voor regeneratieve geneeskunde, Anthony Atala, is dit een belangrijke nieuwe stap voorwaarts.

Lees meer »

Slecht werkende linker hartkamer door dialyse leidt tot hartproblemen en sterfte »

Hemodialyse kan schade aan de linker harthelft veroorzaken, wat de kans op sterfte vergroot, zo concludeert Solmaz Assa van het UMCG in haar proefschrift. Al langer was bekend dat er tijdens dialyse tijdelijke, omkeerbare schade aan het hart kan optreden. Assa toont echter aan dat deze ogenschijnlijk tijdelijke schade samenhangt met hartproblemen en sterfte. Dialyse is voor miljoenen nierpatiënten wereldwijd een levensreddende behandeling.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.