Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

NVN: Extra Algemene Ledenvergadering

Wanneer: zaterdag 26-05-2012

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland zijn de wijzigingsvoorstellen voor de statuten en het huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. Een extra ALV, met als enige agendapunt de wijziging van de statuten, is statutair noodzakelijk om het besluit rond de statutenwijziging, dat al besproken is op de ALV van november 2011, formeel te kunnen bekrachtigen.

NVN-leden kunnen zich voor deelname aanmelden via de NVN-site

Extra ALV van de NVN: zaterdag 26 mei 2012, 10:30 uur

Locatie: NVN kantoor, Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

sterren Gepubliceerd: zondag 06-05-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties


Promotie: Rol van gasvormige boodschappermoleculen na niertransplantatie

woensdag 02-09-2015

Gasvormige boodschappermoleculen die het lichaam zelf maakt, zijn betrokken bij veel processen. UMCG-onderzoeker Anne-Roos Frenay bestudeerde de rol van de moleculen stikstofmonoxide (NO), waterstofsulfide (H2S) en koolstofmonoxide (CO) bij patiënten met een niertransplantatie. Zij concludeert dat deze stoffen mogelijk therapeutische waarde kunnen hebben.

Met de wereldwijde toename van overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes, komen ook chronische nierziektes steeds meer voor. Ondanks behandeling leiden deze nierziektes vaak tot nierfalen, waardoor patiënten aangewezen zijn op dialyse of een niertransplantatie. Ook na een niertransplantatie blijft de kans op ziekte groot en is het sterftecijfer hoog. Om het aantal patiënten met nierziektes terug te dringen, is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar manieren om nierschade en verlies van nierfunctie te voorkomen en af te remmen.

Lees meer »

A'dam: symposium Perioperatieve doorbloedingsstoornissen van vitale organen »

vrijdag 04-09-2015 Tijdens en na een chirurgische ingreep zal het lichaam zorg dragen voor een adequate doorbloeding en zuurstofvoorziening van de vitale organen. Afhankelijk van de ziektegeschiedenis van de patiënt en de soort operatie kan het echter voorkomen dat de weefsels niet voldoende worden doorbloed. Dit gaat gepaard met schade aan vitale organen, zoals de nieren, de hersenen, de darmen of het hart, en draagt bij aan een verminderd herstel of het ontwikkelen van complicaties na de operatie.

Lees meer »

LUMC: Cursus Praktische Nefropathologie »

donderdag 10-09-2015 t/m vrijdag 11-09-2015 In september organiseert het LUMC de jaarlijkse tweedaagse cursus praktische nefropathologie. De cursus bestaat uit een systematische behandeling van morfologische veranderingen (lichtmicroscopie, immuno-fluorescentie en elektronenmicroscopie) van nierziekten. Op beide cursusdagen zal een afsluitende voordracht worden gegeven over klinisch-pathologische correlaties van de op die dag behandelde ziektebeelden.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.