Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

NVN: Extra Algemene Ledenvergadering

Wanneer: zaterdag 26-05-2012

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland zijn de wijzigingsvoorstellen voor de statuten en het huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. Een extra ALV, met als enige agendapunt de wijziging van de statuten, is statutair noodzakelijk om het besluit rond de statutenwijziging, dat al besproken is op de ALV van november 2011, formeel te kunnen bekrachtigen.

NVN-leden kunnen zich voor deelname aanmelden via de NVN-site

Extra ALV van de NVN: zaterdag 26 mei 2012, 10:30 uur

Locatie: NVN kantoor, Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

sterren Gepubliceerd: zondag 06-05-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties


Groningen: Oratie prof.dr. S.J.L. Bakker

dinsdag 03-03-2015

Prof.dr. Stephan Bakker houdt op 3 maart zijn oratie. Hij is aangesteld als hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder de systeemgeneeskundige benadering van het metabool syndroom.

Nierziekten en transplantatie hebben zijn bijzondere aandacht. Aanmelden om bij deze oratie aanwezig te zijn kan per mail via oraties@rug.nl onder vermelding van oratiegegevens, eigen naam en adres en het gewenste aantal plaatsen in de zaal.

Oratie prof.dr. S. J.L. Bakker: dinsdag 3 maart 2015, 16:15 uur
Titel: Waar te veel en te weinig elkaar ontmoeten

Locatie: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Utrecht: Oratie prof.dr. H.A.H. Kaasjager »

woensdag 04-03-2015 Oratie prof.dr. Karin A.H. Kaasjager: woensdag 4 maart 2015, 16:15 uurTitel: First, do not harm Locatie: Aula Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Lustrumsymposium Haagse nieren »

maandag 09-03-2015 Haagse nieren is een deskundigheidsbevorderingsinitiatief van het HagaZiekenhuis, het Bronovo ziekenhuis, het Medisch Centrum Haaglanden, de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen en de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Het lustrumsymposium 10 jaar Haagse nieren richt zich op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Het programma dekt de hele regio en is multidisciplinair opgezet.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.