Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

NVN: Extra Algemene Ledenvergadering

Wanneer: zaterdag 26-05-2012

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland zijn de wijzigingsvoorstellen voor de statuten en het huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. Een extra ALV, met als enige agendapunt de wijziging van de statuten, is statutair noodzakelijk om het besluit rond de statutenwijziging, dat al besproken is op de ALV van november 2011, formeel te kunnen bekrachtigen.

NVN-leden kunnen zich voor deelname aanmelden via de NVN-site

Extra ALV van de NVN: zaterdag 26 mei 2012, 10:30 uur

Locatie: NVN kantoor, Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

sterren Gepubliceerd: zondag 06-05-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties


Promotie: Voorkómen van plotse hartdood bij nierpatiënten

woensdag 26-11-2014

Promotie drs. M.K. de Bie: woensdag 26 november 2014, 13:45 uur
Titel proefschrift: Prevention of Sudden Cardiac Death focusing on patients with chronic kidney disease, focusing on implantable cardioverter defibrillator therapy

Promotores: prof.dr. J.W. Jukema en prof.dr. T.J. Rabelink

Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Promotie: Dosering antibiotica met minste risico nierfalen »

vrijdag 28-11-2014 Apotheker Erik van Maarseveen deed onder andere onderzoek naar nierfunctieverlies dat op kan treden bij sommige antibiotica die via een infuus worden toegediend. Zijn doel was de richtlijnen voor het gebruik van deze medicijnen te optimaliseren: een combinatie van een zo goed mogelijke werking en een zo gering mogelijk risico op bijwerkingen. Promotie drs. E.M.

Lees meer »

Vlaardingen: Jaarlijkse kookworkshop NPVR »

zaterdag 29-11-2014 De regionale NierPatiënten Vereniging Rijnmond (NPVR) organiseert op 29 november haar jaarlijkse kookworkshop voor nierpatiënten en andere geïnteresseerden. De formule van de workshop is een mix van gezelligheid en kennis opdoen over (de bereiding van) maaltijden die in het dieet van nierpatiënten passen. De deelnemers bereiden een culinair niervriendelijk viergangendiner, en dit jaar is er extra aandacht voor gebak.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.