Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bijzondere 'pacemaker' bestrijdt hoge bloeddruk effectief

Door Merel Dercksen 

plaats van de generator en elektroden; bron: cvrx.com

Tijdens het internationale congres rond hoge bloeddruk Hypertension 2008 in Berlijn, werden gisteren de eerste resultaten gepresenteerd van een Nederlandse test met een implanteerbaar apparaat dat de bloeddruk kan verlagen. Deze tussentijdse gegevens beloven heel wat: het toestelletje lijkt een ernstig verhoogde bloeddruk met enkele tientallen millimeters kwikdruk te kunnen verlagen.

Het systeem, onder de naam Rheos Hypertension (HT) System ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf CVRx Inc., is bedoeld om gebruikt te worden bij mensen bij wie de bloeddruk niet met medicijnen onder controle te houden is. Het gaat dan om ongeveer 25% procent van de patiënten met hoge bloeddruk. Het apparaat werkt volgens een ander mechanisme dan medicijnen: het zet het lichaam aan om op de natuurlijke manier de bloeddruk te reguleren.

Onder het sleutelbeen wordt een kleine pulsgenerator geïmplanteerd, waaraan twee loden draadjes verbonden zijn, die langs de halsslagaders lopen. De energie die de generator doorgeeft via deze elektroden, kan van buiten het lichaam geregeld worden. De gebruikte techniek wordt Baroreflex Activation Therapy genoemd, omdat de zogenaamde baroceptors in de slagaderwand, de sensors waarmee het lichaam de bloeddruk meet, geactiveerd worden.

Als dit gebeurt, sturen ze signalen naar de hersenen, die normaal gesproken betekenen dat de bloeddruk stijgt. Om deze stijging, die in werkelijkheid niet plaatsvindt, te compenseren, sturen de hersenen signalen naar andere lichaamsdelen (hart, bloedvaten en nieren), om de bloeddruk te verlagen.

Van de 45 patiënten die aan de eerste Europese studie naar de werking en de veiligheid van het apparaatje onder leiding van prof. dr. Peter de Leeuw van het Academisch Ziekenhuis Maastricht deelnemen, hebben er tot nu toe 16 de geplande behandeling van twee jaar gevolgd. Van deze 16 deelnemers werden de resultaten in Berlijn gepresenteerd.

De gemiddelde daling van de bovendruk was 35 mmHg (van 191 naar 156 mmHg), van de onderdruk was dat 24 mmHg (van 116 naar 92 mmHg). Deze daling was al na drie maanden bereikt en bleef daarna stabiel. Bij 12 van de 16 deelnemers daalde de bovendruk met 20 mmHg of meer, wat een halvering betekent van de kans te overlijden aan een beroerte of andere vaataandoening. Geen van de patiënten had last van ernstige bijwerkingen of verdroeg het apparaatje niet. Gedurende de studie bleven de patiënten dezelfde medicatie slikken als daarvoor.

Met het dalen van de bloeddruk was ook de hartfunctie van de deelnemers verbeterd. Uit gegevens van de deelnemers uit Maastricht lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de nierfunctie niet verder verslechtert.

sterren Gepubliceerd: donderdag 19-06-2008
Bron: PR-inside | Nog geen reacties
Ervaring van behandelaar bepalend voor succes buikdialyse

Er blijkt een enorme variatie te zijn tussen de verschillende dialysecentra in Australië waar het gaat om het percentage patiënten dat jaarlijks niet door kan gaan met peritoneale dialyse. Hoewel patiëntkenmerken hier zeker invloed op hebben, lijkt ervaring vanuit de centra, gemeten in aantallen behandelde patiënten, de belangrijkste beïnvloedende factor.

De periode dat een patiënt met nierfalen behandeld kan worden met peritoneale dialyse (buikspoeling) wordt maar al te vaak begrensd door technisch falen. Het buikvlies is dan niet langer in staat voldoende afvalstoffen uit het lichaam te transporteren en vocht onttrekken gaat te moeizaam. Australische onderzoekers hebben geïnventariseerd of er factoren zijn die dit technisch falen voorspellen of beïnvloeden en waar mogelijk iets aan te doen is.

Ze hebben daarvoor data gebruikt van het Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry, over alle PD-patiënten in Australië van 2004 tot 2014. Dat waren er in totaal 9362, uit 51 dialysecentra. De onderzoekers keken zowel naar kenmerken van de patiënten, als van de centra.

Uit de vergelijking blijkt, dat er tussen de verschillende centra een zevenvoudig verschil zit tussen hoe vaak technisch falen bij PD-patiënten voorkomt. Volgens de onderzoekers is dit grotendeels te wijten aan verschillen tussen centra, en niet zozeer aan variaties in de patiëntpopulaties.

Lees meer »

Wereldwijde onderschatting nierproblematiek kost miljoenen »

Op wereldschaal gezien, valt er nog veel te verbeteren aan de nierzorg. En niet alleen in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit The Global Kidney Health Atlas, het resultaat van een wereldwijd onderzoek onder nefrologische zorgverleners. De Atlas is afgelopen vrijdag gepresenteerd tijdens het World Congress of Nephrology in Mexico City. Een samenvatting van de Atlas is gepubliceerd in JAMA; in The Lancet zal een werkplan volgen om de nierzorg te verbeteren.

Lees meer »

Helikopter haalt vrouw van schip voor transplantatie »

Een 40-jarige vrouw uit het Australische New South Wales is vanwege tijdgebrek door een helikopter van een cruiseschip geplukt om te worden getransplanteerd. Ze wachtte al zeven jaar op een nier en is nu voorspoedig aan het herstellen van de operatie in een ziekenhuis in Sydney. In januari was Kathie John uit New South Wales met een cruise op volle zee toen er, eindelijk, een nier voor haar was.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.