Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Geen bewijs dat nieren diabetespatiënten sneller achteruitgaan bij RAS-remmers

Door Gerard Kok 

Zowel bij diabetes als bij nierziekten waarbij de nierfunctie langzaam achteruit gaat is het vertragen van die achteruitgang een belangrijk deel van de behandeling. Tot voor kort werd die vertraging bij voorkeur gerealiseerd door te behandelen met een RAS-remmer. Recent zijn er echter twijfels gerezen of dat nu echt altijd de beste behandeling is. Geen grote twijfels, maar toch voldoende om er enige onderzoeken aan te wijden, waaruit Europees meta-onderzoek vervolgens een eenduidige conclusie trachtte te formuleren.

Het renine-angiotensinesysteem (RAS) of renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) is het hormoonsysteem in ons lichaam dat de bloeddruk en de vochtbalans regelt. Op een aantal plaatsen kan in dit systeem met behulp van medicijnen worden ingegrepen. Een ACE-remmer of ACEI (Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor) remt bijvoorbeeld de werking van angiotensine-I, terwijl een ARB (Angiotensin II Receptor Blocker) de werking van angiotensine-II blokkeert. Deze medicijnen verlagen de bloeddruk, en werken daarnaast ook niersparend, zodat zij de eerste keus vormen voor de behandeling van nierpatiënten bij wie de nierfunctie langzaam achteruit gaat. Er zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan die de effectiviteit van deze medicijnen aantonen.

De laatste tijd echter zijn er toch wat vraagtekens ontstaan. Hoewel RAS-remmers inderdaad de bloeddruk verlagen en de nieren sparen, is men er niet ondubbelzinnig in geslaagd om aan te tonen dat het niersparende effect niet geheel te danken was aan de bloeddrukverlaging. Met andere woorden, RAS-remmers sparen de nieren niet meer dan andere bloeddrukverlagers. Daarnaast zijn de meeste studies met deze medicijnen gedaan met patiënten die lichte tot matige nierschade (CKD 1-3) hadden. Het is dus onduidelijk of patiënten met ernstiger nierschade (CKD 3-5) net zo veel baat hebben bij RAS-remmers.

Voor het meta-onderzoek werden de gegevens van 9 gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken genomen, wat een totaal van bijna 10.000 deelnemers opleverde. Alle deelnemers hadden matige tot ernstige nierschade (CKD 3-5). De deelnemers krijgen allemaal een RAS-remmer, een andere bloeddrukverlager of een placebo. Uiteindelijk maakte het niet veel uit. Patiënten die een RAS-remmer hadden gekregen bleven niet langer in leven, en anderzijds waren zij ook niet eerder dan gebruikelijk aangewezen op niervervangende behandeling.

Het lijkt voor diabetespatiënten en nierpatiënten met matige tot ernstige nierschade dus niet slechter of beter om RAS-remmers te slikken.

sterren Gepubliceerd: maandag 29-01-2018
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties
Biomimetica: katten bieden inzicht in nierschade

Biomimetica biedt meerdere aanknopingspunten om chronische nierschade te lijf te gaan, meldt de Diergeneeskundige Universiteit van Wenen. Diersoorten als katten en beren kunnen ons leren hoe de evolutie verschillende organismen meer of minder vatbaar voor nierproblemen heeft gemaakt. Daarop kunnen in de toekomst nieuwe therapieën voor mensen gebaseerd worden.

Biomimetica of biomimicry betekent het in de natuur of biologie zoeken naar evolutionair ontstane processen, om daarmee oplossingen te vinden voor problemen waar mensen mee kampen. Het is bij uitstek een gebied waarin wetenschappers multidisciplinair samenwerken. Een van de onderwerpen die in Wenen bekeken worden, is chronische nierschade.

Katachtigen lopen bijvoorbeeld een hoog risico op nierproblemen, vermoedelijk door hun vleesrijke dieet. Beren daarentegen plassen tijdens hun winterslaap niet en krijgen zelfs dan nog geen nierschade. Een publicatie hierover is verschenen in Nature Reviews Nephrology.

Lees meer »

Oeuvreprijs voor uitmuntend hypertensieonderzoek uitgereikt »

Tijdens het Nationaal Hypertensie Congres heeft dr. Jaap Joles, hoofdonderzoeker van de afdeling Nefrologie van het UMC Utrecht, de Willem Birkenhäger Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan hypertensieonderzoekers met een uitmuntende staat van dienst in het internationale onderzoek naar een verhoogde bloeddruk.De voorzitter van de Nederlandse Hypertensie Vereniging, dr. Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundige), reikte de prijs uit aan dr. Jaap Joles.

Lees meer »

Medicijncombinatie getest tegen nierschade na operatie »

Het Franse biotechbedrijf Balmes Transplantation heeft 1,6 miljoen euro bij elkaar gehaald om een in vivo proof of concept studie te doen met medicijncombinaties die nierschade na een operatie zouden moeten kunnen tegengaan. Als de doorbloeding van de nieren tijdelijk verminderd of afgesloten is geweest en daarna weer op gang komt, kan ischemie-reperfusieschade in de nier ontstaan. Dat gebeurt niet alleen bij niertransplantatiepatiënten, maar bijvoorbeeld ook bij hartoperaties.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.