Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Ouderen met korte levensverwachting identificeerbaar voor start dialyse

Door Gerard Kok 

Sommige nierpatiënten die aan dialyse beginnen, zijn lichamelijk in zo'n slechte toestand dat zij het eerste jaar van de dialyse niet overleven. Achteraf gezien waren deze patiënten misschien beter af geweest als zij alleen met medicatie, en niet met dialyse behandeld waren geweest. Tijdens de ASN Kidney Week in New Orleans, die vorige week plaatsvond, bleek dat er voorafgaand aan de dialyse wel degelijk aanwijzingen zijn welke patiënten een hoog risico lopen op overlijden binnen één jaar na aanvang van dialyse, en dus wellicht beter alleen met medicijnen behandeld kunnen worden.

De bevindingen werden gepresenteerd door Silvi Shah, verbonden aan de universiteit van Cincinnati, en waren gebaseerd op vier onderzoeken naar dit onderwerp. Drie van de vier onderzoeken gingen in op de risico's van hoge leeftijd op overlijden in het eerste jaar na aanvang van dialyse, terwijl de vierde keek naar de risico's die konden worden verbonden aan ras of geslacht.

Oudere patiënten die in de twee jaar voor aanvang van dialyse één of meerdere keren in het ziekenhuis waren beland, liepen een veel hoger risico op overlijden dan oudere patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kwamen. Ook patiënten die voorafgaand aan de dialyse niet of slecht mobiel waren, liepen een hogere kans. Verder bleek dat vrouwen het beter deden dan mannen in het eerste jaar van dialyse, en Hispanics, Aziaten en zwarte patiënten het beter deden dan witte patiënten.

Gewapend met deze kennis kan er wellicht beter geïdentificeerd worden wie er een hoog risico loopt in het eerste jaar van de dialyse te overlijden. Voorafgaand kan dan gepoogd worden deze risico's omlaag te brengen, bijvoorbeeld door slecht mobiele patiënten toch te mobiliseren, of patiënten niet in het ziekenhuis op te nemen als het niet echt nodig is. Volgens dokter Shah verhoogt dit de kansen van de patiënt het eerste jaar dialyse te overleven, en verlaagt het bovendien de kosten van dit eerste jaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 09-11-2017
Bron: Gears of biz | Nog geen reacties
IgA-nefropathie kan zich onverwacht ontwikkelen

Het verloop van IgA-nefropathie kan van patiënt tot patiënt behoorlijk verschillen; bij sommige patiënten kent de ziekte een goedaardig verloop, maar anderen krijgen na kortere of langere tijd te maken met nierfalen. In het algemeen wordt aangenomen dat patiënten met een redelijk goede nierfunctie en niet al te veel eiwit in de urine bij diagnose zeer goede vooruitzichten hebben, maar uit recent Noors onderzoek blijkt dat ook bij een deel van deze groep de nierfunctie langzaamaan behoorlijk verslechtert.

Lees meer »

Nieuwe antistollingsmiddelen verlagen risico nierproblemen »

De meeste patiënten met atriumfibrilleren moeten hun leven lang antistollingsmedicijnen slikken om te voorkomen dat ze een beroerte krijgen. Het lijkt erop dat de nierfunctie van deze patiënten minder bedreigd is wanneer ze hiervoor een middel nemen dat op een andere manier werkt dan een coumarinederivaat. Amerikaanse wetenschappers hebben vier antistollingsmedicijnen vergeleken en daarbij gekeken naar het effect op de nieren.

Lees meer »

Onderzoeksdeelnemers met cystenieren vooraf indelen voor meer effect »

Amerikaanse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om patiënten met erfelijke cystenieren in te delen naar ernst, op basis van beeldvormend onderzoek. Ze hebben deze methode getest op een groep patiënten uit een ander onderzoek. De indeling blijkt het mogelijk te maken die patiënten te selecteren bij wie de aandoening het snelst verergert, en bij wie daardoor ook het grootste effect van de onderzochte ingreep te zien is.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.