Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Nieuwe antistollingsmiddelen verlagen risico nierproblemen

Door Merel Dercksen 

De meeste patiënten met atriumfibrilleren moeten hun leven lang antistollingsmedicijnen slikken om te voorkomen dat ze een beroerte krijgen. Het lijkt erop dat de nierfunctie van deze patiënten minder bedreigd is wanneer ze hiervoor een middel nemen dat op een andere manier werkt dan een coumarinederivaat.

Amerikaanse wetenschappers hebben vier antistollingsmedicijnen vergeleken en daarbij gekeken naar het effect op de nieren. De onderscheidende criteria die ze hanteren zijn 30% of meer afname van de nierfunctie, een verdubbeling van de concentratie creatinine in het bloed, acute nierschade en nierfalen. De medicijnen die ze hebben vergeleken zijn apixaban, dabigatran, rivaroxaban en warfarine. De eerste drie zijn zogenoemde direct werkende orale anticoagulantia. Het laatste middel wordt in Nederland niet gebruikt, maar is een coumarinederivaat zoals de wel regelmatig voorgeschreven acenocoumarol en fenprocoumon en werkt indirect.

Uit een grote database waarin medicijngebruik van patiënten gekoppeld was aan laboratoriumresultaten, hebben de onderzoekers bijna tienduizend patiënten geselecteeerd met atriumfibrilleren die tussen 2010 en 2016 gestart zijn met een antistollingsmiddel. Vervolgens hebben ze het risico op de vier aan nierschade gerelateerde eindpunten bepaald na twee jaar gebruik van de medicatie. In totaal was dat 1,7% voor nierfalen, maar bijna een kwart van de patiënten kreeg te maken met 30% of meer achteruitgang in nierfunctie.

Als de onderzoekers de direct werkende middelen als groep bekijken en vergelijken met warfarine, zien ze dat alle risico's lager zijn dan bij gebruik van warfarine, met uitzondering van het risico op volledig nierfalen. Een uitsplitsing per middel leidt in dit onderzoek tot lagere risico's op nierfunctieverlies bij gebruik van dabigatran of rivaroxaban in plaats van warfarine. Apixaban draagt hierin geen ander risico op nierproblemen in zich dan warfarine.

De onderzoekers concluderen dat het risico op nierproblemen groot is bij patiënten met atriumfibrilleren die antistollingsmiddelen slikken. En ook dat bepaalde directe werkende middelen een lager risico hierop met zich mee lijken te brengen dan het meer traditionele warfarine.

sterren Gepubliceerd: woensdag 22-11-2017
Bron: Journal of the American College of Cardiology | Nog geen reacties
'Dure medicijnen moeten in heel Europa worden aangeboden'

Wanneer de Europese Commissie een centrale markttoelating afgeeft voor nieuwe en innovatie medicijnen, moeten farmaceutische bedrijven verplicht zijn deze medicijnen aan te bieden in alle lidstaten. Dat is de kern van een initiatief dat minister Edith Schippers (Volkgezondheid) gisteren in de nadagen van haar ambtstermijn lanceerde.  Ze heeft hierover een brief gestuurd aan de Europese Commissie en alle EU-lidstaten.

Zodra nieuwe geneesmiddelen een positieve beoordeling van de EMA ontvangen, verleent de Europese Commissie een centrale markttoelating die geldig is voor de hele Europese Unie. Maar dat betekent niet, dat het medicijn ook voor alle patiënten beschikbaar komt. Fabrikanten kiezen er uit marktstrategische overwegingen soms voor om het medicijn niet overal beschikbaar te stellen. En individuele landen maken ook een eigen afweging, zie de recente discussies in Nederland over de vergoeding van dure medicijnen. Dat het medicijn gebruikt mag worden, betekent dus lang niet altijd dat het ook gebruikt kan worden.

Schippers: 'Snelle toegang tot innovatieve medicijnen tegen een aanvaardbare prijs. Dat was een absolute prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 en dat is het nog steeds. Ik vind dat iedereen in Europa daar recht op heeft. Daarom focussen we nu ook op volledige toegang.'

Lees meer »

Medicijnafval gescheiden inzamelen »

Een medicijnfabrikant, een keten van apotheken, een onafhankelijk instituut en een recyclebedrijf. Deze samenwerking leidt tot een project om medicijnen en hun verpakkingen gescheiden in te zamelen. Niet gebruikte medicijnen worden nog wel eens bij het restafval gegooid. Datzelfde geldt voor de doordrukstrips waar de medicijnen uit komen. In het laatste geval moet dat ook wel, als ze bestaan uit een combinatie van plastic en aluminium.

Lees meer »

Medicijnen op maat: van belang na transplantatie »

Therapeutic drug monitoring, dat betekent zoiets als: bloedprikken en de hoeveelheid medicijn in het bloed meten. Dat is zeker bij transplantatiepatiënten essentieel, want als je niet weet hoe hoog de concentratie van de afweeronderdrukkende medicijnen is dan kan het helemaal mis gaan. Als een patiënt te veel medicatie krijgt, is er een kans op nierschade of andere bijwerkingen. Wanneer de dosis te laag is dan is er een kans op afstoting van de nieuwe nier.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.