Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Depressie verkort levensverwachting bij dialyse

Door Merel Dercksen 

De sterfte onder dialysepatiënten, in elk geval voor zover het veteranen betreft, is iets hoger dan gemiddeld wanneer zij kort voor de start van de dialyse depressief waren. Het verschil is niet enorm, concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Depressie bij nierpatiënten, ook bij hen die nog geen dialyse nodig hebben, wordt lang niet altijd herkend. Onder andere doordat de symptomen overlap vertonen, zoals vermoeidheid en verminderde eetlust. Het niet herkennen kan serieuze gevolgen hebben, omdat de depressie het risico op overlijden vergroot, achteruitgang van de nierfunctie kan versnellen en samen gaat met meer ziekenhuisopnames. Maar over of een depressie in het laatste stadium van chronische nierschade samengaat met meer sterfte als de patiënten eenmaal met dialyse gestart zijn, is nog niet veel bekend.

Een groep voornamelijk Amerikaanse onderzoekers heeft daarom twee groepen patiënten met elkaar vergeleken. Ruim tienduizend veteranen met gevorderde nierschade en depressie die tussen 2007 en 2011 met dialyse zijn gestart, en meer dan 35 duizend vergelijkbare patiënten in dezelfde fase van nierziekte, maar dan zonder depressie.

Na correctie voor onder andere overige bijkomende ziektes en medicatie, bleek dat de sterfte onder patiënten die voorafgaand aan de dialyse depressief waren, ongeveer 6% hoger lag dan bij de overige patiënten. Uit eerder onderzoek is bekend dat depressieve symptomen niet verdwijnen door een niertransplantatie. Het valt daarom te verwachten dat de patiënten in dit onderzoek ook na de start van de dialyse nog depressief waren.

sterren Gepubliceerd: maandag 10-07-2017
Bron: Clinical Journal of the ASN | Nog geen reacties


Ervaring van behandelaar bepalend voor succes buikdialyse

Er blijkt een enorme variatie te zijn tussen de verschillende dialysecentra in Australië waar het gaat om het percentage patiënten dat jaarlijks niet door kan gaan met peritoneale dialyse. Hoewel patiëntkenmerken hier zeker invloed op hebben, lijkt ervaring vanuit de centra, gemeten in aantallen behandelde patiënten, de belangrijkste beïnvloedende factor.

De periode dat een patiënt met nierfalen behandeld kan worden met peritoneale dialyse (buikspoeling) wordt maar al te vaak begrensd door technisch falen. Het buikvlies is dan niet langer in staat voldoende afvalstoffen uit het lichaam te transporteren en vocht onttrekken gaat te moeizaam. Australische onderzoekers hebben geïnventariseerd of er factoren zijn die dit technisch falen voorspellen of beïnvloeden en waar mogelijk iets aan te doen is.

Ze hebben daarvoor data gebruikt van het Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry, over alle PD-patiënten in Australië van 2004 tot 2014. Dat waren er in totaal 9362, uit 51 dialysecentra. De onderzoekers keken zowel naar kenmerken van de patiënten, als van de centra.

Uit de vergelijking blijkt, dat er tussen de verschillende centra een zevenvoudig verschil zit tussen hoe vaak technisch falen bij PD-patiënten voorkomt. Volgens de onderzoekers is dit grotendeels te wijten aan verschillen tussen centra, en niet zozeer aan variaties in de patiëntpopulaties.

Lees meer »

Twee kunstnieren niet beter voor fosfaatspiegel »

Voor hemodialysepatiënten met een normaal gewicht maakt het niet uit of je een of twee kunstnieren tegelijkertijd inzet: de hoeveelheid fosfaat die met de behandeling te verwijderen valt, blijft gelijk. Twee filters is dus geen oplossing voor de soms grote hoeveelheid fosfaatbinders die patiënten moeten gebruiken. Als er niet ingegrepen wordt hebben dialysepatiënten te veel fosfaat in hun bloed. Hemodialyse verwijdert deze stof wel, maar onvoldoende.

Lees meer »

Shunt van eigen vaten onvoordeliger bij oudste patiŽnten »

Alleen voor oudere hemodialysepatiënten met een lage levensverwachting is het kosteneffectiever om een arterio-veneuze graft in plaats van een arterio-veneuze fistel te plaatsen, althans voor zover dit na aanvang van de dialyse gebeurt. Dit blijkt uit een wiskundig model dat Amerikaanse onderzoekers hebben opgesteld. Voor regelmatige hemodialyse is een geschikte toegang tot de bloedbaan nodig.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.