Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Ouderen met korte levensverwachting identificeerbaar voor start dialyse

Door Gerard Kok 

Sommige nierpatiënten die aan dialyse beginnen, zijn lichamelijk in zo'n slechte toestand dat zij het eerste jaar van de dialyse niet overleven. Achteraf gezien waren deze patiënten misschien beter af geweest als zij alleen met medicatie, en niet met dialyse behandeld waren geweest. Tijdens de ASN Kidney Week in New Orleans, die vorige week plaatsvond, bleek dat er voorafgaand aan de dialyse wel degelijk aanwijzingen zijn welke patiënten een hoog risico lopen op overlijden binnen één jaar na aanvang van dialyse, en dus wellicht beter alleen met medicijnen behandeld kunnen worden.

De bevindingen werden gepresenteerd door Silvi Shah, verbonden aan de universiteit van Cincinnati, en waren gebaseerd op vier onderzoeken naar dit onderwerp. Drie van de vier onderzoeken gingen in op de risico's van hoge leeftijd op overlijden in het eerste jaar na aanvang van dialyse, terwijl de vierde keek naar de risico's die konden worden verbonden aan ras of geslacht.

Oudere patiënten die in de twee jaar voor aanvang van dialyse één of meerdere keren in het ziekenhuis waren beland, liepen een veel hoger risico op overlijden dan oudere patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kwamen. Ook patiënten die voorafgaand aan de dialyse niet of slecht mobiel waren, liepen een hogere kans. Verder bleek dat vrouwen het beter deden dan mannen in het eerste jaar van dialyse, en Hispanics, Aziaten en zwarte patiënten het beter deden dan witte patiënten.

Gewapend met deze kennis kan er wellicht beter geïdentificeerd worden wie er een hoog risico loopt in het eerste jaar van de dialyse te overlijden. Voorafgaand kan dan gepoogd worden deze risico's omlaag te brengen, bijvoorbeeld door slecht mobiele patiënten toch te mobiliseren, of patiënten niet in het ziekenhuis op te nemen als het niet echt nodig is. Volgens dokter Shah verhoogt dit de kansen van de patiënt het eerste jaar dialyse te overleven, en verlaagt het bovendien de kosten van dit eerste jaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 09-11-2017
Bron: Gears of biz | Nog geen reacties
DOMESTICO zet thuisdialyse op de kaart

De afgelopen vijftien jaar is het percentage patiënten dat thuis dialyseert gehalveerd. Hoog tijd om uit te zoeken waar dat door komt, en er iets aan te doen, vinden veel partijen in het veld. De recent gestarte DOMESTICO studie omvat beide aspecten. Dr. Brigit van Jaarsveld, nefroloog in het VUmc, vertelt wat DOMESTICO inhoudt.

Onder thuisdialyse vallen alle vormen van dialyse die mensen thuis kunnen doen. Dus peritoneale dialyse, maar ook thuishemodialyse, zowel overdag als 's nachts. 'Sinds 2002 is het percentage nierpatiënten dat behandeld wordt met een vorm van thuisdialyse, gehalveerd. In 2002 dialyseerde 33% van de patiënten thuis, nu is dat nog maar 17%. Er zijn wel ideeën over wat de oorzaak daarvan is, maar zeker weten doen we het niet.'

'Een van de genoemde oorzaken is bijvoorbeeld dat vóór het jaar 2000 vooral jonge patiënten thuis dialyseerden, met peritoneale dialyse. Tegenwoordig worden jonge patiënten vaak snel getransplanteerd. Maar anderen vinden weer dat ouderen ook prima thuis kunnen dialyseren, dus dat dit geen verklaring is voor de afname. Wat dan wel? Doen we als nefrologen niet genoeg moeite? Willen patiënten het niet? Speelt er een financiële prikkel mee?'

Lees meer »

Omstandigheden bepalen voorkeur voor thuis- of centrumdialyse »

Nieuw-Zeelandse nierpatiënten willen wel thuis dialyseren, maar niet omdat het moet. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, heeft het echter wel hun voorkeur.  Net als in Nederland bestaat er in Nieuw-Zeeland de wens om meer patiënten thuis te laten dialyseren, in plaats van in het ziekenhuis. Maar als je dat wilt bewerkstelligen, moet je wel weten welke factoren invloed hebben op de keuze van de patiënten voor huis of ziekenhuis.

Lees meer »

Surinaamse regering heeft grootse plannen met nierzorg »

Waarnemend president van Suriname Ashwin Adhin heeft in de jaarrede voor De Nationale Assemblee die hij uitsprak, uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheidszorg in het land. Hij zegde onder andere veranderingen in de nierzorg toe. Toegang tot zorg en medicijnen is een blijvend aandachtspunt in Suriname. Een van de actieplannen die Adhin bekend maakte, is de oprichting van huisartsenposten.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.