Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Kleine hoeveelheid lood is al schadelijk voor nieren

Door Merel Dercksen 

Volgens onderzoekers van de Emory University in Atlanta is lood ook in lage concentraties giftig voor de nieren. Langdurige blootstelling vergroot het risico op nierfalen, concluderen ze uit onderzoek met meetgegevens die meer dan tien jaar beslaan.

De onderzoekers hadden de beschikking over de gegevens van bijna 60.000 volwassen mannen die in een onderzoeksprogramma gevolgd werden. De mannen werden in hun werk blootgesteld aan lood, daarom is van elk van hen op meerdere momenten de hoeveelheid lood in hun bloed gemeten. Lood veroorzaakt in hoge doseringen nierproblemen, in Nigeria speelt dat bijvoorbeeld. Over het effect van lage doseringen is nog veel minder bekend.

Uit de vergelijking van de mannen met de algemene bevolking blijkt dat een zeer lage hoeveelheid lood in het bloed het risico op nierfalen op termijn niet verhoogt. Maar bij degenen die op enig moment meer dan 51 μg/dL in hun bloed hadden, vallen anderhalf keer zo vaak de nieren uit als verwacht zou worden. Niet-blanke deelnemers lijken meer schade door lood te ondervinden dan hun blanke collega's.

De onderzoekers merken op dat er per deelnemer maar een paar metingen zijn verricht en dat ze niets weten van verdere ziekte en gezondheid van de deelnemers gedurende de tijd dat ze gevolgd werden. Maar omdat het om zulke grote aantallen mensen gaat stellen ze wel dat de huidige grenzen voor lood in het bloed als gevolg van blootstelling op het werk in de Verenigde Staten mogelijk te hoog liggen, en naar beneden zouden moeten om nierproblemen te voorkomen.

sterren Gepubliceerd: maandag 17-03-2014
Bron: American Journal of Kidney Diseases | Nog geen reacties
Kinderen met SLE voor stellen diagnose vaak op spoedeisende hulp

Kinderen met systemische lupus erythematodes maken in het jaar voor de diagnose gesteld wordt, veel meer gebruik van de zorg dan leeftijdsgenoten. Dit gegeven kan mogelijk gebruikt worden om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

Systemische lupus erythematodes (SLE) is een auto-immuunziekte waarbij orgaanschade kan optreden, zoals nierproblemen. Als de diagnose op de kinderleeftijd gesteld wordt, is het risico hierop aanzienlijk. Met een vroege diagnose en goede behandeling kan het risico op blijvende schade beperkt worden. Maar omdat SLE een zeldzame aandoening is die zich in eerste instantie op verschillende manieren kan presenteren, is een snelle diagnose niet vanzelfsprekend.

Amerikaanse onderzoekers hebben een start gemaakt om in kaart te brengen wat er in de periode voor de diagnose gebeurt, en hoe dit kan bijdragen om de zorg voor deze kinderen te verbeteren. Ze hebben hiervoor geanonimiseerde data gebruikt van bijna 700 kinderen en jongeren bij wie de diagnose SLE was gesteld, en van meer dan 1300 controlepersonen. Uit deze gegevens hebben ze het zorggebruik gedestilleerd in het jaar voor de diagnose SLE.

Lees meer »

POLDER-initiatief screent oudere nierpatiŽnt »

Om beter in kaart te brengen welke oudere patiënten baat hebben bij dialyse en welke niet, is onlangs het POLDER-initiatief gestart. POLDER staat voor Pathway for OLDer patients with Endstage Renal disease. Bij dit project, dat wordt gefinancierd door de Nierstichting, slaat een aantal nefrologen die zich in Nederland de laatste jaren bezig hebben gehouden met de oudere nierpatiënt, de handen ineen.

Lees meer »

Persberichten medisch onderzoek onbetrouwbaar »

Meer dan een op de vijf artikelen over gezondheidszorgnieuws bevat overdrijving en die vindt vaak zijn oorsprong in de persberichten waar de artikelen op gebaseerd zijn, concluderen onderzoekers uit Leiden. Gezondheidsclaims in serieuze media, we komen ze allemaal wel eens tegen. Met enige regelmaat lijkt het alsof er een nieuw wondermiddel ontdekt is.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.