Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Dotteren nierslagader verbetert bloedvoorziening nieren niet

Door Merel Dercksen 

Wanneer de slagaders naar de nieren sterk zijn vernauwd doordat iemand aan atherosclerose lijdt, kunnen die met behulp van een ballonnetje of door een chirurgische ingreep weer open gemaakt worden: revascularisatie. Maar er zijn niet veel mensen die na die ingreep een betere nierfunctie hebben dan ervoor. Sterker: zelfs de doorbloeding van de nieren verbetert vaak amper.

Er wordt wel gedacht dat de geringe toename van de nierfunctie komt doordat de verminderde nierfunctie van deze patiënten niet, of niet alleen, het directe gevolg is van de verminderde bloedvoorziening van de nieren, maar doordat er ook sprake is van schade aan de kleine vaatjes in de nieren. Het is goed voor te stellen dat eenmaal ontstane schade aan de nieren niet ineens verdwijnt wanneer de bloedstroom weer goed op gang komt.

Finse wetenschappers besloten te meten wat het effect van revascularisatie op de doorbloeding van de nieren nu precies is. Zij deden dat door bij 17 patiënten die aan een (8) of aan twee (9) zijden een revascularisatie van de nierslagaders ondergingen tweemaal een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) uit te voeren: eenmaal voor en eenmaal na de ingreep. De meeste patiënten ondergingen de ingreep nadat ze een niet onder controle te brengen hoge bloeddruk hadden.

Voor de ingreep zagen de onderzoekers een verband tussen de doorbloeding van de nieren en de mate van stenose, de vernauwing. Maar na revascularisatie nam de doorbloeding gemiddeld genomen niet duidelijk toe. 'Onze gegevens bevestigen de data uit eerdere onderzoeken, dat de ernst van de sclerose in de nierslagaders niets zegt over de respons op revascularisatie.'

Er zijn ook studies waaruit blijkt, dat als er na dotteren van de nierslagader een stent geplaatst wordt, deze meestal te klein is. Dat vermindert het positieve effect op de doorbloeding en zorgt ervoor dat alles sneller weer dichtslibt dan bij een stent met een juiste maat het geval zou zijn.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 31-07-2012
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties


Risicofactoren latere nierschade al bij jongeren aanwezig

Volgens recent Zweeds onderzoek kun je bij jong volwassenen al zien wie er op middelbare leeftijd te maken zal krijgen met nierproblemen. Volgens de onderzoekers begint nierinsufficiëntie daarom eigenlijk eerder dan tot nu toe werd aangenomen, en zou wellicht ook eerder met een behandeling moeten worden begonnen.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van ongeveer 5500 Zweedse mannen die omstreeks 1970 waren gekeurd voor militaire dienst. Iets meer dan 500 van hen werden tussen 1995 en 2009 gediagnosticeerd met nierinsufficiëntie, de overige 5000 vormden de controlegroep. Uit deze analyse sprong een viertal factoren naar voren, die, indien aanwezig in de adolescentie, een verhoogd risico bleken te vormen op nierproblemen later.

Het hoogste risico is verbonden aan proteïnurie (eiwit in de urine) tijdens adolescentie; dat betekent een ongeveer acht maal zo hoog risico op nierproblemen op middelbare leeftijd. Andere factoren zijn erytrocytbezinkingssnelheid (hoe snel rode bloedcellen naar beneden zakken in een buisje bloed; twee keer zo hoog risico), hoge bloeddruk (vier keer zo hoog) en BMI hoger dan 30 (drieënhalf keer).

De onderzoekers stellen dat je ongeveer 30 jaar voordat nierproblemen zich openbaren al kunt zien wie een verhoogd risico loopt, en vinden dat je vanaf dat moment al moet gaan nadenken over een behandelwijze.

'Vrouwen twijfelen vaker aan levende donatie' »

Hoewel vrouwen vaker vrijwillig een nier aangeboden krijgen door een levende donor, accepteren ze die minder vaak dan mannen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder zwarte dialyserenden. Volgens de onderzoekers zouden zorgverleners (zwarte) vrouwen in het bijzonder moeten aanmoedigen een nier van een levende donor aan te nemen. Over het algemeen gaat zo'n nier ook langer mee.

Lees meer »

Sterk wisselende bloeddruk voorspelt achteruitgang nieren »

Patiënten met diabetische nefropathie lopen meer risico op ernstiger nierproblemen wanneer hun bloeddruk sterk wisselt bij opvolgende artsbezoeken. Dat blijkt uit gedeeltelijk Nederlands onderzoek. Een grote variëteit in vooral de bovendruk (systolische bloeddruk) zoals die gemeten wordt in de spreekkamer, gaat samen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Hart- en nierproblemen zijn nauw aan elkaar gerelateerd.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.