Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Dotteren nierslagader verbetert bloedvoorziening nieren niet

Door Merel Dercksen 

Wanneer de slagaders naar de nieren sterk zijn vernauwd doordat iemand aan atherosclerose lijdt, kunnen die met behulp van een ballonnetje of door een chirurgische ingreep weer open gemaakt worden: revascularisatie. Maar er zijn niet veel mensen die na die ingreep een betere nierfunctie hebben dan ervoor. Sterker: zelfs de doorbloeding van de nieren verbetert vaak amper.

Er wordt wel gedacht dat de geringe toename van de nierfunctie komt doordat de verminderde nierfunctie van deze patiënten niet, of niet alleen, het directe gevolg is van de verminderde bloedvoorziening van de nieren, maar doordat er ook sprake is van schade aan de kleine vaatjes in de nieren. Het is goed voor te stellen dat eenmaal ontstane schade aan de nieren niet ineens verdwijnt wanneer de bloedstroom weer goed op gang komt.

Finse wetenschappers besloten te meten wat het effect van revascularisatie op de doorbloeding van de nieren nu precies is. Zij deden dat door bij 17 patiënten die aan een (8) of aan twee (9) zijden een revascularisatie van de nierslagaders ondergingen tweemaal een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) uit te voeren: eenmaal voor en eenmaal na de ingreep. De meeste patiënten ondergingen de ingreep nadat ze een niet onder controle te brengen hoge bloeddruk hadden.

Voor de ingreep zagen de onderzoekers een verband tussen de doorbloeding van de nieren en de mate van stenose, de vernauwing. Maar na revascularisatie nam de doorbloeding gemiddeld genomen niet duidelijk toe. 'Onze gegevens bevestigen de data uit eerdere onderzoeken, dat de ernst van de sclerose in de nierslagaders niets zegt over de respons op revascularisatie.'

Er zijn ook studies waaruit blijkt, dat als er na dotteren van de nierslagader een stent geplaatst wordt, deze meestal te klein is. Dat vermindert het positieve effect op de doorbloeding en zorgt ervoor dat alles sneller weer dichtslibt dan bij een stent met een juiste maat het geval zou zijn.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 31-07-2012
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties


Diabetici hebben steeds minder nierproblemen

Hoewel steeds meer mensen diabetes type II krijgen, blijft het aantal mensen dat daardoor nierproblemen krijgt nagenoeg gelijk. Volgens de Nederlandse onderzoekers suggereert deze uitkomst dat de diabeteszorg steeds beter wordt. Mogelijk hebben vroege preventieve maatregelen en een toegenomen gebruik van nierfunctiebeschermende medicatie positieve effecten. Maar, voegen ze toe, observationeel onderzoek kan dit verband in principe niet aantonen.

Nederlandse wetenschappers onder leiding van Peter Ruben van Dijk (Isala) maakten gebruik van de RENINE database. Ze keken naar het verband tussen diabetes mellitus (type I en II) en het voorkomen van diabetische nefropathie in de periode 2000 tot 2012. Terwijl in die periode het aantal patiënten met DM II bijna verdubbelde, nam het aantal gevallen van nierfunctievervangende therapie in deze groep niet toe. Ook stegen de overlevingskansen van dialyserende patiënten gedurende die periode. Voor getransplanteerden bleven die nagenoeg gelijk.

De onderzoekers noemen de resultaten opmerkelijk. Ze geven wel aan dat het niet noodzakelijkerwijs alleen door een goede preventie en adequate medicatie komt. Er zou bijvoorbeeld ook sprake kunnen zijn van een gebrekkige registratie van de oorzaak van het nierfalen.

Laag vitamine K na transplantatie verkort levensduur »

Een tekort aan vitamine K komt veel voor bij getransplanteerde nierpatiënten. Het verhoogt het risico op overlijden. Of de levensverwachting van getransplanteerden te verhogen is door ze extra vitamine K toe te dienen, is nog niet bekend. Een van de processen die een rol spelen bij het verliezen van een getransplanteerde nier en de verminderde levensverwachting van nierpatiënten, is calcificatie van de bloedvaten.

Lees meer »

Elk uur langer op ijs vergroot risico afstoten getransplanteerde nier »

Hoe sneller een nier van een overleden donor is getransplanteerd, hoe beter de vooruitzichten voor de getransplanteerde. Op zich bekend nieuws, maar Franse onderzoekers zijn er recent in geslaagd duidelijke cijfers aan dit proces te hangen. Elk uur dat de donornier nog niet getransplanteerd is, blijken de kansen van de getransplanteerde al meetbaar lager te worden. Het Franse onderzoek bekeek de relatie tussen de lengte van de koude ischemietijd en het risico op afstoting en overlijden.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.