Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Tegengaan hyperfiltratie kan nieren beschermen bij diabetes

Door Merel Dercksen 

Bij beginnende nierschade kunnen de nefronen die nog wel goed zijn harder gaan werken, zodat de totale filtratiecapaciteit van de nier in eerste instantie gelijk blijft. De beginnende schade wordt zo gemaskeerd. Vooral bij patiënten met diabetes type 2 treedt deze hyperfiltratie nogal eens op. Wanneer dit blijft bestaan, gaat hun nierfunctie uiteindelijk harder achteruit.

Italiaanse wetenschappers hebben een studie gedaan met als doel te beschrijven hoe vaak hyperfiltratie (met een filtratiesnelheid van meer dan 120 ml/minuut) voorkomt onder diabetespatiënten met weinig tot geen eiwitverlies in de urine. Ook hebben ze onderzocht welke factoren bepalen of deze patiënten hyperfiltratie, een achteruitgang van de filtratiesnelheid en het begin of een verergering van nefropathie meemaken. Hun onderzoekspopulatie bestond uit 600 patiënten met diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Deze mensen deden mee aan een onderzoek naar bloeddrukverlagende medicijnen, waarbij de streefwaarde voor de bloeddruk op 120/80 mmHg lag.

Bij het begin van het onderzoek was er bij 15 procent van de patiënten sprake van hyperfiltratie. In de vier jaar die het onderzoek duurde nam de filtratiesnelheid met gemiddeld enkele ml/min per jaar af. Maar dat blijkt via verschillende patronen te verlopen, waaraan verschillende vervolgscenario's vastzitten. Patiënten met hyperfiltratie bij wie de filtratiesnelheid in de eerste zes maanden snel afnam, hadden daarna juist een trage achteruitgang van de nierfunctie. Maar er waren ook patiënten bij wie de hyperfiltratie bleef bestaan, en zij kregen veel vaker eiwit in de urine dan de anderen. Verder vertoonde een verbetering van de hyperfiltratie een duidelijk verband met een betere controle van de bloeddruk en de glucosehuishouding.

Ondanks de behandeling van bloeddruk en glucosehuishouding hebben patiënten met diabetes type 2 een relatief snelle achteruitgang van de filtratiesnelheid van de nieren. Hyperfiltratie, wat optreedt bij een subgroep van deze patiënten, lijkt bij te dragen aan achteruitgang van de nierfunctie, wanneer het blijft bestaan. Of het zinvol is hyperfiltratie actief te verbeteren om te proberen de nieren te beschermen, is het onderzoeken waard, sluiten de wetenschappers dit onderzoek af.

sterren Gepubliceerd: maandag 06-08-2012
Bron: Diabetes Care | Nog geen reacties


Nierschade door nachtelijke ademhalingsstoornis

Langzaamaan wordt duidelijk dat patiënten met Obstructief Slaap-Apneu Syndroom (OSAS) risico lopen op nierproblemen als gevolg van hun nachtelijke ademhalingsproblemen. Uit Canadees onderzoek blijkt nu dat de kans op nierproblemen gelijke tred houdt met de ernst van OSAS: hoe ernstiger de ademhalingsproblemen, hoe hoger het risico op problemen met de nieren.

Een apneu is een korte onderbreking van de ademhaling. Bij Obstructief Slaap-Apneu Syndroom komen dergelijke apneus voor tijdens de slaap. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor apneus, maar bij OSAS gebeuren ze omdat de keel tijdelijk dicht komt te zitten. De apneus veroorzaken zuurstoftekort (hypoxie); niet zó erg dat de patiënt stikt, maar dit zuurstoftekort heeft wel gevolgen. Onder meer de hoeveelheid zuurstof van het bloed gaat omlaag. Dit zorgt er dan weer voor dat het renine-angiotensine-aldosteronsysteem ('RAS' of 'RAAS'; het systeem dat de bloeddruk reguleert) actiever wordt, waardoor de bloeddruk omhoog gaat, en dat heeft op de lange termijn negatieve gevolgen voor de nieren.

Lees meer »

Acuut en chronisch nierfalen: twee kanten van dezelfde medaille »

Acute en chronische nierproblemen staan niet los van elkaar, maar zijn juist twee aandoeningen die nauw met elkaar verbonden zijn. Ze hebben gemeenschappelijke risicofactoren en verhogen beide het risico op bijvoorbeeld hartproblemen. Patiënten die een van beide vormen van nierschade (gehad) hebben, moet daarom langdurig in de gaten gehouden worden omdat ze ook een verhoogd risico op de andere vorm lopen.

Lees meer »

'Minder zout vertraagt achteruitgang nieren niet' »

Patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten wordt vaak aangeraden om minder zout te gaan eten, maar het bewijs dat het aantal mensen dat nierproblemen krijgt daardoor lager wordt, is nogal mager. Dat schrijven onderzoekers uit Canada en verschillende Europese landen. In twee brede studies vonden zij inderdaad geen effect. Meer groente en fruit lijkt de nieren daarentegen wel te beschermen.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.