Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Tegengaan hyperfiltratie kan nieren beschermen bij diabetes

Door Merel Dercksen 

Bij beginnende nierschade kunnen de nefronen die nog wel goed zijn harder gaan werken, zodat de totale filtratiecapaciteit van de nier in eerste instantie gelijk blijft. De beginnende schade wordt zo gemaskeerd. Vooral bij patiënten met diabetes type 2 treedt deze hyperfiltratie nogal eens op. Wanneer dit blijft bestaan, gaat hun nierfunctie uiteindelijk harder achteruit.

Italiaanse wetenschappers hebben een studie gedaan met als doel te beschrijven hoe vaak hyperfiltratie (met een filtratiesnelheid van meer dan 120 ml/minuut) voorkomt onder diabetespatiënten met weinig tot geen eiwitverlies in de urine. Ook hebben ze onderzocht welke factoren bepalen of deze patiënten hyperfiltratie, een achteruitgang van de filtratiesnelheid en het begin of een verergering van nefropathie meemaken. Hun onderzoekspopulatie bestond uit 600 patiënten met diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Deze mensen deden mee aan een onderzoek naar bloeddrukverlagende medicijnen, waarbij de streefwaarde voor de bloeddruk op 120/80 mmHg lag.

Bij het begin van het onderzoek was er bij 15 procent van de patiënten sprake van hyperfiltratie. In de vier jaar die het onderzoek duurde nam de filtratiesnelheid met gemiddeld enkele ml/min per jaar af. Maar dat blijkt via verschillende patronen te verlopen, waaraan verschillende vervolgscenario's vastzitten. Patiënten met hyperfiltratie bij wie de filtratiesnelheid in de eerste zes maanden snel afnam, hadden daarna juist een trage achteruitgang van de nierfunctie. Maar er waren ook patiënten bij wie de hyperfiltratie bleef bestaan, en zij kregen veel vaker eiwit in de urine dan de anderen. Verder vertoonde een verbetering van de hyperfiltratie een duidelijk verband met een betere controle van de bloeddruk en de glucosehuishouding.

Ondanks de behandeling van bloeddruk en glucosehuishouding hebben patiënten met diabetes type 2 een relatief snelle achteruitgang van de filtratiesnelheid van de nieren. Hyperfiltratie, wat optreedt bij een subgroep van deze patiënten, lijkt bij te dragen aan achteruitgang van de nierfunctie, wanneer het blijft bestaan. Of het zinvol is hyperfiltratie actief te verbeteren om te proberen de nieren te beschermen, is het onderzoeken waard, sluiten de wetenschappers dit onderzoek af.

sterren Gepubliceerd: maandag 06-08-2012
Bron: Diabetes Care | Nog geen reacties


Shunt voor dialyse is slecht voor het hart

Voor hemodialyse is toegang tot de bloedbaan vereist. Hiertoe wordt bij voorkeur een arterioveneuze fistel aangelegd: een kunstmatige verbinding tussen een ader en een slagader, meestal in één van beide armen. Uit nieuw Australisch onderzoek blijkt echter dat er aan deze oplossing toch wel enige directe nadelen voor het hart en de bloedvaten kleven.

Bij een behandeling zoals hemodialyse moet voor elke sessie een ader worden aangeprikt. Gewone aders kunnen hier op den duur niet goed tegen; er kunnen stolsels ontstaan die trombose kunnen veroorzaken. Een fistel tussen een ader en een slagader kan dit voorkomen. Door de verbinding wordt de ader wijder, en gaat het bloed sneller stromen, zodat stolsels minder kans hebben. Als in Nederland van een shunt gesproken wordt gaat het meestal om zo'n verbinding tussen eigen vaten, zonder overbrugging van ander materiaal.

Het Australische onderzoek omvatte 24 deelnemers van wie de nierfunctie zo slecht was geworden dat hemodialyse noodzakelijk werd. Op het moment van het aanbrengen van de fistel, alsmede een half jaar ervoor en erna, werd een cardiovasculaire MRI-scan gemaakt. Volgens de onderzoekers kan een MRI-scan de cardiovasculaire toestand van een patiënt beter in kaart brengen dan de tot nu toe gebruikelijke cardiovasculaire echo. Met een MRI-scan kan bijvoorbeeld de stijfheid van de vaatwanden worden bepaald, terwijl dat met een echo niet kan.

Lees meer »

Eenmalig antibioticum voorkomt infecties na niertransplantatie ook »

Hoe geef je antibiotica om infecties te voorkomen na een niertransplantatie? Spoel je de wond of geef je meerdere soorten tot alle katheters en lijnen verwijderd zijn? Wereldwijd is er geen consensus over. Italiaanse onderzoekers pleiten voor het eerste: het aantal infecties lijkt na beide methodes gelijk en in het kader van de groeiende resistentie van bacteriën is het beter om waar mogelijk minder antibiotica te gebruiken.

Lees meer »

NierpatiŽnt spreekt op wetenschappelijk congres over studie-ervaringen »

Patiëntbetrokkenheid staat bij de Leidse internist-nefroloog Paul van der Boog hoog in het vaandel. Hij schreef het voorlichtingsboek 'Een zieke nier, en nu?' en de afgelopen week bewees hij het weer. Van der Boog nam namelijk naar een congres over laboratoriumgeneeskunde in het Engelse Liverpool, een betrokken patiënt als spreker mee. Het thema van het EuroLabFocus-congres was 'Patient and Laboratory Medicine'.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.