Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Tegengaan hyperfiltratie kan nieren beschermen bij diabetes

Door Merel Dercksen 

Bij beginnende nierschade kunnen de nefronen die nog wel goed zijn harder gaan werken, zodat de totale filtratiecapaciteit van de nier in eerste instantie gelijk blijft. De beginnende schade wordt zo gemaskeerd. Vooral bij patiënten met diabetes type 2 treedt deze hyperfiltratie nogal eens op. Wanneer dit blijft bestaan, gaat hun nierfunctie uiteindelijk harder achteruit.

Italiaanse wetenschappers hebben een studie gedaan met als doel te beschrijven hoe vaak hyperfiltratie (met een filtratiesnelheid van meer dan 120 ml/minuut) voorkomt onder diabetespatiënten met weinig tot geen eiwitverlies in de urine. Ook hebben ze onderzocht welke factoren bepalen of deze patiënten hyperfiltratie, een achteruitgang van de filtratiesnelheid en het begin of een verergering van nefropathie meemaken. Hun onderzoekspopulatie bestond uit 600 patiënten met diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Deze mensen deden mee aan een onderzoek naar bloeddrukverlagende medicijnen, waarbij de streefwaarde voor de bloeddruk op 120/80 mmHg lag.

Bij het begin van het onderzoek was er bij 15 procent van de patiënten sprake van hyperfiltratie. In de vier jaar die het onderzoek duurde nam de filtratiesnelheid met gemiddeld enkele ml/min per jaar af. Maar dat blijkt via verschillende patronen te verlopen, waaraan verschillende vervolgscenario's vastzitten. Patiënten met hyperfiltratie bij wie de filtratiesnelheid in de eerste zes maanden snel afnam, hadden daarna juist een trage achteruitgang van de nierfunctie. Maar er waren ook patiënten bij wie de hyperfiltratie bleef bestaan, en zij kregen veel vaker eiwit in de urine dan de anderen. Verder vertoonde een verbetering van de hyperfiltratie een duidelijk verband met een betere controle van de bloeddruk en de glucosehuishouding.

Ondanks de behandeling van bloeddruk en glucosehuishouding hebben patiënten met diabetes type 2 een relatief snelle achteruitgang van de filtratiesnelheid van de nieren. Hyperfiltratie, wat optreedt bij een subgroep van deze patiënten, lijkt bij te dragen aan achteruitgang van de nierfunctie, wanneer het blijft bestaan. Of het zinvol is hyperfiltratie actief te verbeteren om te proberen de nieren te beschermen, is het onderzoeken waard, sluiten de wetenschappers dit onderzoek af.

sterren Gepubliceerd: maandag 06-08-2012
Bron: Diabetes Care | Nog geen reacties


Loopt echt een op de drie IJslanders nierschade op?

Het risico dat een 45-jarige zonder nierproblemen op latere leeftijd matige nierproblemen oploopt, is vrij groot, zo blijkt uit IJslands onderzoek.

De onderzoekers analyseerden de gegevens die waren verkregen door middel van een prospectief cohortonderzoek onder inwoners van Reykjavik, over een periode van bijna 50 jaar (1957 - 2005). Daaruit bleek dat vrouwen zonder nierschade op 45-jarige leeftijd 35% kans hadden op het ontwikkelen van matige nierproblemen (of erger) op latere leeftijd. Mannen van dezelfde leeftijd liepen 21% kans.

De onderzoekers noemen deze risico's 'substantieel', en vinden dat er meer moet worden gedaan om matige nierschade op latere leeftijd te voorkomen. Het is een beetje de vraag of dat echt wel zin heeft. Uit ander onderzoek blijkt dat de huidige definities van nierschade betekenen dat iedereen in de loop van zijn of haar leven wel enige vorm van nierschade oploopt. Behandeling van deze 'patiënten' kost veel geld, en de vraag is of zij daar wel beter van worden. Enige terughoudendheid met behandelen lijkt mij op zijn plaats.

Soort antilichaam tegen donor bepaalt afstoting »

Patiënten die antilichamen aanmaken tegen hun donornier, maken niet allemaal dezelfde soort aan. Die details blijken te bepalen of de antilichamen een afstotingsproces in gang zetten, of dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Een van de manieren waarop afstoting van een getransplanteerde nier kan ontstaan is doordat de ontvanger antilichamen aanmaakt tegen specifieke eiwitten in het donororgaan: anti-HLA-antilichamen.

Lees meer »

Oorzaak slecht reageren op EPO nog niet helder »

Volgens Spaanse onderzoekers reageren nierpatiënten beter op EPO en aanverwante middelen als ze dikker zijn. Volgens Australische wetenschappers is er juist een verband met alkalisch fosfatase in het bloed. Mensen met ernstige nierproblemen hebben meestal bloedarmoede. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat zij slecht reageren op middelen die de aanmaak van rode bloedlichaampjes moeten bevorderen, erythropoëse stimulerende middelen (ESA's), waar EPO een voorbeeld van is.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.