Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Allochtone kinderen maken minder kans op niertransplantatie

Door Merel Dercksen 

In Nederland en België heeft ruim 40% van de kinderen die dialyseren ouders die geïmmigreerd zijn uit een niet-westers land. Artsen en onderzoekers van vooral afdelingen kindernefrologie in verschillende Belgische en Nederlandse ziekenhuizen vroegen zich af of deze kinderen wel even goede zorg krijgen als kinderen met westerse ouders. Uit de Verenigde Staten is bekend dat mensen die tot een etnische minderheid of sociaal achtergestelde groep behoren, minder goede zorg krijgen.

Zij vergeleken de start van de dialyse, het vervolg van de behandeling en de resultaten hiervan onder alle kinderen (jonger dan 19 jaar) die in beide landen chronisch dialyseren, tussen september 2007 en mei 2011. Als niet-westerse kinderen zijn ook die patiëntjes aangemerkt, van wie een van beide ouders in een niet-westers land geboren is. Dat waren er 79 van in totaal 179 kinderen.

Deze kinderen blijken vaker met hemodialyse behandeld te worden, in plaats van dat er gestart wordt met buikdialyse, dat bij kinderen in principe de voorkeur heeft. Niet-westerse kinderen dialyseren gemiddeld twee keer zo lang als westerse kinderen (30 versus 15 maanden) voordat ze getransplanteerd worden. Ook hebben ze vaker last van botproblemen die het gevolg zijn van de nierziekte en, bij buikspoeling, veel vaker een acute buikvliesontsteking.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 20-04-2012
Bron: Pediatric Nephrology | Nog geen reacties


Streefgewicht dialysepatiŽnt wordt vaak niet bereikt

Iedereen die iets van dialyse weet zal beamen dat ultrafiltratie, het verwijderen van vocht, een zeer belangrijk onderdeel van de dialyse is. Doe je dat niet, dan loopt de patiŽnt met alles wat hij drinkt verder vol. Maar is dat streefgewicht nu echt zo belangrijk? Of kun je net zo goed een beetje uit de losse pols vocht onttrekken?

Hoeveel vocht er elke hemodialysebehandeling onttrokken dient te worden, wordt bepaald op basis van het streefgewicht van de patiŽnt, en afgemeten aan hoeveel hij tussen twee behandelingen in aankomt. Het streefgewicht is het gewicht na de dialyse, waarbij de patiŽnt niet te veel, maar ook niet te weinig vocht in zijn lichaam heeft. Het is bekend dat een slecht volumemanagement samen gaat met een verhoogd sterfterisico. Bijvoorbeeld doordat het een onnodige extra belasting van het hart geeft.

Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af wat nu het werkelijke effect is als dialysepatiŽnten regelmatig hun streefgewicht missen. Het antwoord op die vraag hebben ze gezocht binnen een groep van ruim tienduizend patiŽnten die driemaal per week dialyseerden. PatiŽnten die na ten minste 30% van de behandelingen meer dan twee kilo van hun streefgewicht zaten, of dat nu structureel te hoog, of structureel te laag was, benoemen ze als 'gewichtmissers'. De overige patiŽnten, die meestal hun streefgewicht wel behalen, zijn dan de controlegroep.

Lees meer »

Nierziekten door immuunreacties in onderzoek »

De Nierstichting heeft een nieuw onderzoeksconsortium bekendgemaakt: COMBAT. Dit consortium richt zich op nierziekten die veroorzaakt worden door een ontregeling van het aangeboren deel van het immuunsysteem, het complementsysteem. Het consortiaprogramma dat de Nierstichting enige jaren geleden in het leven heeft geroepen, is gebaseerd op de idee dat grotere groepen onderzoekers van verschillende instituten samen meer resultaat kunnen boeken dan allemaal kleine projecten apart.

Lees meer »

Oproep: Nierziekten op nationale wetenschapsagenda »

Vindt u ook dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar nierziekten? Of heeft u een specifieke vraag? Stel die vraag nu aan de Nationale Wetenschapsagenda! De Nationale Wetenschapsagenda is een initiatief van de overheid. Tot 1 mei kan iedereen vragen stellen. Op basis daarvan stelt de 'kenniscoalitie' onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan de agenda samen. Daarbij vat de commissie de vragen samen tot een klein aantal thema's.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.