Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Allochtone kinderen maken minder kans op niertransplantatie

Door Merel Dercksen 

In Nederland en België heeft ruim 40% van de kinderen die dialyseren ouders die geïmmigreerd zijn uit een niet-westers land. Artsen en onderzoekers van vooral afdelingen kindernefrologie in verschillende Belgische en Nederlandse ziekenhuizen vroegen zich af of deze kinderen wel even goede zorg krijgen als kinderen met westerse ouders. Uit de Verenigde Staten is bekend dat mensen die tot een etnische minderheid of sociaal achtergestelde groep behoren, minder goede zorg krijgen.

Zij vergeleken de start van de dialyse, het vervolg van de behandeling en de resultaten hiervan onder alle kinderen (jonger dan 19 jaar) die in beide landen chronisch dialyseren, tussen september 2007 en mei 2011. Als niet-westerse kinderen zijn ook die patiëntjes aangemerkt, van wie een van beide ouders in een niet-westers land geboren is. Dat waren er 79 van in totaal 179 kinderen.

Deze kinderen blijken vaker met hemodialyse behandeld te worden, in plaats van dat er gestart wordt met buikdialyse, dat bij kinderen in principe de voorkeur heeft. Niet-westerse kinderen dialyseren gemiddeld twee keer zo lang als westerse kinderen (30 versus 15 maanden) voordat ze getransplanteerd worden. Ook hebben ze vaker last van botproblemen die het gevolg zijn van de nierziekte en, bij buikspoeling, veel vaker een acute buikvliesontsteking.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 20-04-2012
Bron: Pediatric Nephrology | Nog geen reacties


Sterk wisselende bloeddruk voorspelt achteruitgang nieren

Patiënten met diabetische nefropathie lopen meer risico op ernstiger nierproblemen wanneer hun bloeddruk sterk wisselt bij opvolgende artsbezoeken. Dat blijkt uit gedeeltelijk Nederlands onderzoek.

Een grote variëteit in vooral de bovendruk (systolische bloeddruk) zoals die gemeten wordt in de spreekkamer, gaat samen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Hart- en nierproblemen zijn nauw aan elkaar gerelateerd. Toch is nog maar in beperkte mate onderzocht of die variatie in bloeddruk ook iets zegt over het risico van verergerende nierproblemen.

Op basis van de gegevens van twee onderzoeken naar bloeddrukverlagende medicijnen bij patiënten met diabetes, heeft een groep wetenschappers gekeken of er een verband bestaat tussen een wisselende bloeddruk en meer nierproblemen. Ze keken ook nogmaals naar het verband met hartproblemen. Van 2.739 deelnemers, met diabetes type 2 en nefropathie, hadden ze genoeg gegevens beschikbaar.

De variatie in de bovendruk blijkt nogal te verschillen: bij sommige patiënten was die maar 6 mmHg tussen twee ziekenhuisbezoeken, bij andere bijna 19 mmHg. De onderzoekers hebben deze gegevens gekoppeld aan het optreden van een verdubbeling van het creatinine, eindstadium nierfalen, of de dood. Ook keken ze naar cardiovasculaire incidenten als een hartaanval of beroerte.

Lees meer »

Insulinegevoeligheid en niergezondheid bij pubers met diabetes  »

Bij volwassenen met diabetes type 2 geldt de mate waarin ze nog op insuline reageren als een bepalende factor voor de gezondheid van hun nieren. Uit onderzoek aan de Colorado School of Medicine (VS) blijkt nu, dat dat ook voor pubers geldt. De insulinegevoeligheid is zelfs belangrijker voor een goede niergezondheid dan traditionele factoren als de bloeddruk.

Lees meer »

Diabetes, trage schildklier en een verminderde nierfunctie »

Patiënten met diabetes type 2 van wie de schildklier licht verminderd werkt, hebben relatief vaak beginnende nierschade. Hoewel niet duidelijk is wat de oorzaak is, zou behandelen van de schildklier mogelijk een positief effect kunnen hebben op de nieren, schrijft een groep onderzoekers in het tijdschrift van de Japanse Vereniging voor Endocrinologie. Diabetes is de belangrijkste oorzaak van eindstadium nierfalen in Japan.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.