Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Allochtone kinderen maken minder kans op niertransplantatie

Door Merel Dercksen 

In Nederland en België heeft ruim 40% van de kinderen die dialyseren ouders die geïmmigreerd zijn uit een niet-westers land. Artsen en onderzoekers van vooral afdelingen kindernefrologie in verschillende Belgische en Nederlandse ziekenhuizen vroegen zich af of deze kinderen wel even goede zorg krijgen als kinderen met westerse ouders. Uit de Verenigde Staten is bekend dat mensen die tot een etnische minderheid of sociaal achtergestelde groep behoren, minder goede zorg krijgen.

Zij vergeleken de start van de dialyse, het vervolg van de behandeling en de resultaten hiervan onder alle kinderen (jonger dan 19 jaar) die in beide landen chronisch dialyseren, tussen september 2007 en mei 2011. Als niet-westerse kinderen zijn ook die patiëntjes aangemerkt, van wie een van beide ouders in een niet-westers land geboren is. Dat waren er 79 van in totaal 179 kinderen.

Deze kinderen blijken vaker met hemodialyse behandeld te worden, in plaats van dat er gestart wordt met buikdialyse, dat bij kinderen in principe de voorkeur heeft. Niet-westerse kinderen dialyseren gemiddeld twee keer zo lang als westerse kinderen (30 versus 15 maanden) voordat ze getransplanteerd worden. Ook hebben ze vaker last van botproblemen die het gevolg zijn van de nierziekte en, bij buikspoeling, veel vaker een acute buikvliesontsteking.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 20-04-2012
Bron: Pediatric Nephrology | Nog geen reacties


Natrium in bloed belangrijker dan gedacht bij dialysepatiënt

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat niet alleen weinig natrium in het bloed van hemodialysepatiënten hun risico op overlijden verhoogt, maar een hoog gehalte ook.

Er zijn onderzoeken gedaan waarin eenmalig de hoeveelheid natrium in het bloed van patiënten is gemeten, voorafgaand aan een dialysesessie. Daaruit blijkt dan dat een laag natriumgehalte samengaat met verhoogde sterfte. Maar zulke onderzoeken zijn in zoverre beperkt, dat bloedwaarden variëren en dat het dus niet gezegd is dat die eenmalige meting een goed beeld geeft van hoeveel de patiënt gemiddeld genomen in zijn bloed heeft.

Een groep Amerikaanse wetenschappers heeft dit ondervangen door te kijken naar een groep patiënten van wie ze meerdere labuitslagen tot hun beschikking hadden. Ze hebben rekening gehouden met een update van de natriumconcentratie in het bloed per kwartaal, ervan uitgaand dat dit de werkelijke gemiddelde waarde heel redelijk benadert. Daarnaast verwachtten ze dat ook structureel hoge natriumwaarden het risico op sterfte verhogen.

Lees meer »

Vooral achteruitgang nierfunctie zorgt voor ziekenhuisopname »

Hoe sneller de nierfunctie van mensen met een matig ernstige nierfunctiestoornis achteruitgaat, hoe groter het risico op ziekenhuisopnames. En hoe langer die opnames duren. Patiënten met chronische nierproblemen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan mensen zonder nierschade. Amerikaanse onderzoekers hebben onderzocht of er een verband is tussen de snelheid waarmee de nierfunctie achteruit gaat en het aantal ziekenhuisopnames.

Lees meer »

Kwaliteit nierbiopten bij alle echo-gebruikende technieken gelijk »

Tegenwoordig worden de meeste nierbiopsieën uitgevoerd met behulp van echoscopie. Hierbij heeft de biopsie-uitvoerend arts nog een aantal opties: keuze uit echogestuurd of echo-ondersteund, en keuze van de dikte van de gebruikte naald. Aan alle opties kleeft een zeker risico op bloedingen na het nemen van het biopt. Uit Engels onderzoek blijkt dat de risico's iets hoger zijn bij gebruik van echo-ondersteund en een dikkere naald.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.