Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Allochtone kinderen maken minder kans op niertransplantatie

Door Merel Dercksen 

In Nederland en België heeft ruim 40% van de kinderen die dialyseren ouders die geïmmigreerd zijn uit een niet-westers land. Artsen en onderzoekers van vooral afdelingen kindernefrologie in verschillende Belgische en Nederlandse ziekenhuizen vroegen zich af of deze kinderen wel even goede zorg krijgen als kinderen met westerse ouders. Uit de Verenigde Staten is bekend dat mensen die tot een etnische minderheid of sociaal achtergestelde groep behoren, minder goede zorg krijgen.

Zij vergeleken de start van de dialyse, het vervolg van de behandeling en de resultaten hiervan onder alle kinderen (jonger dan 19 jaar) die in beide landen chronisch dialyseren, tussen september 2007 en mei 2011. Als niet-westerse kinderen zijn ook die patiëntjes aangemerkt, van wie een van beide ouders in een niet-westers land geboren is. Dat waren er 79 van in totaal 179 kinderen.

Deze kinderen blijken vaker met hemodialyse behandeld te worden, in plaats van dat er gestart wordt met buikdialyse, dat bij kinderen in principe de voorkeur heeft. Niet-westerse kinderen dialyseren gemiddeld twee keer zo lang als westerse kinderen (30 versus 15 maanden) voordat ze getransplanteerd worden. Ook hebben ze vaker last van botproblemen die het gevolg zijn van de nierziekte en, bij buikspoeling, veel vaker een acute buikvliesontsteking.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 20-04-2012
Bron: Pediatric Nephrology | Nog geen reacties


Soort dialyse bij SLE maakt niet uit

Voor patiŽnten met nierfalen als gevolg van Systemische Lupus Erythematodes (SLE) maakt het niet uit of ze starten met hemodialyse of buikspoeling: op de middellange termijn zijn de overlevingskansen gelijk.

De Amerikaanse onderzoekers die aan deze studie hebben gewerkt, constateren dat er eigenlijk niet bekend is of het voor de sterfte onder patiŽnten met SLE uitmaakt met welke vorm van dialyse ze starten. Om dit te onderzoeken hebben ze eerst alle patiŽnten met eindstadium nierfalen en SLE van wie gegevens zijn opgenomen in het US Renal Data System doorgelicht. Ze hebben zich geconcentreerd op degenen die tussen 1995 en 2006 startten met dialyse, en van wie de gegevens compleet waren. Dat zijn meer dan 11 duizend patiŽnten.

Uit dit grote aantal hebben ze vervolgens koppels gemaakt die in meerdere opzichten zo veel mogelijk op elkaar leken, maar wel met een andere behandelvorm gestart waren. Zo kwamen de onderzoekers tot 1.352 koppels. Het overgrote deel hiervan betreft vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar.

Over een gemiddelde opvolgperiode van drie jaar blijkt het niet uit te maken of deze patiŽnten starten met peritoneale dialyse of met hemodialyse: het sterftepercentage was in beide groepen gelijk. Ook is er geen verschil in sterfte door infecties of juist door cardiovasculaire oorzaken.†

Lees meer »

Grote verbetering bloedvaten gekweekte nier »

In het Wake Forest Baptist Medical Center in de Verenigde Staten zijn onderzoekers erin geslaagd gedurende vier uur een bloedstroom op gang te houden in 'gekweekte bloedvaten'. De gekweekte vaten werden op een nieuwe manier van een binnenlaag (endotheel) voorzien. Het endotheel laat daardoor ook niet meer los. Volgens de directeur van het instituut voor regeneratieve geneeskunde, Anthony Atala, is dit een belangrijke nieuwe stap voorwaarts.

Lees meer »

Risico's bij 'door de bloedgroepen heen' transplanteren »

Een niertransplantatie heeft een hogere kans van slagen als de bloedgroepen van de donor en de ontvanger 'compatibel' zijn. Er is echter een tekort aan donornieren, en daarom wordt af en toe een AB0-incompatibele niertransplantatie uitgevoerd: de donor en de ontvanger hebben een verschillende bloedgroep. Dit heet ook wel door de bloedgroepen heen transplanteren.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.