Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866



Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Allochtone kinderen maken minder kans op niertransplantatie

Door Merel Dercksen 

In Nederland en België heeft ruim 40% van de kinderen die dialyseren ouders die geïmmigreerd zijn uit een niet-westers land. Artsen en onderzoekers van vooral afdelingen kindernefrologie in verschillende Belgische en Nederlandse ziekenhuizen vroegen zich af of deze kinderen wel even goede zorg krijgen als kinderen met westerse ouders. Uit de Verenigde Staten is bekend dat mensen die tot een etnische minderheid of sociaal achtergestelde groep behoren, minder goede zorg krijgen.

Zij vergeleken de start van de dialyse, het vervolg van de behandeling en de resultaten hiervan onder alle kinderen (jonger dan 19 jaar) die in beide landen chronisch dialyseren, tussen september 2007 en mei 2011. Als niet-westerse kinderen zijn ook die patiëntjes aangemerkt, van wie een van beide ouders in een niet-westers land geboren is. Dat waren er 79 van in totaal 179 kinderen.

Deze kinderen blijken vaker met hemodialyse behandeld te worden, in plaats van dat er gestart wordt met buikdialyse, dat bij kinderen in principe de voorkeur heeft. Niet-westerse kinderen dialyseren gemiddeld twee keer zo lang als westerse kinderen (30 versus 15 maanden) voordat ze getransplanteerd worden. Ook hebben ze vaker last van botproblemen die het gevolg zijn van de nierziekte en, bij buikspoeling, veel vaker een acute buikvliesontsteking.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 20-04-2012
Bron: Pediatric Nephrology | Nog geen reacties


Te snel werkende nieren zijn geen goed teken

Renale hyperfiltratie bij ogenschijnlijk gezonde mensen houdt een hogere kans vroegtijdig te overlijden in, zo blijkt uit Koreaans onderzoek. Dat betekent dat renale hyperfiltratie mogelijk gebruikt kan worden om gezonde personen die risico lopen op hart- en vaatziekten, tijdig te identificeren en te behandelen.

Bij renale hyperfiltratie filteren de nieren anderhalf tot twee keer zoveel bloed als gebruikelijk. Het komt bijvoorbeeld voor in de eerste fase van diabetische nefropathie (nierproblemen als gevolg van suikerziekte). De nieren filteren dan meer bloed in een poging te compenseren voor beschadigde nefronen. Als gevolg van renale hyperfiltratie gaat de GFR (nierfiltratiesnelheid) omhoog.

Voor het onderzoek bekeken de wetenschappers de gegevens van 43 duizend vrijwilligers met een normale nierfunctie, dat wil zeggen een GFR van 60 ml/min of hoger. In het kader van het onderzoek werd renale hyperfiltratie gedefinieerd als een GFR in de hoogste 5% van alle deelnemers. Na ongeveer 12,5 jaar waren bijna 1750 deelnemers overleden. Vervolgens bleek dat deelnemers met renale hyperfiltratie een 37% hogere kans hadden op overlijden, en zelfs een 66% hogere kans te overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Lees meer »

Antistolling helpt minder goede donornier »

Een antistollingsmiddel helpt schade tijdens een niertransplantatie te voorkomen, blijkt uit Frans onderzoek aan varkens. Daarmee kunnen meer donornieren die niet perfect zijn, toch getransplanteerd worden. Rondom een transplantatie, vooral bij nieren van overleden donoren, treedt schade op doordat de nier tijdelijk van de bloedsomloop wordt afgesloten. Een van de processen die daarbij een rol spelen is het ontstaan van kleine stolseltjes.

Lees meer »

Membraneuze nefropathie weer stukje verder ontrafeld »

Misschien wel de helft van de patiënten met membraneuze nefropathie bij wie tot nu toe geen oorzaak vastgesteld kon worden, maakt antistoffen tegen een nieuw ontdekt eiwit. Net als een eerder ontdekt eiwit dat een rol speelt bij 70% van alle patiënten, bevindt dit zich in de nierfilters. Membraneuze nefropathie is een ziekte die de nierfilters aantast. Het is bij volwassenen de meest voorkomende oorzaak van nefrotisch syndroom.

Lees meer »





NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.