Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Video op iPod verhoogt aantal donorregistraties bij rijbewijs

Door Yvette van der Schaaf 

Meer mensen registreren hun bereidheid tot orgaandonatie na het bekijken van een vijf minuten durend informatiefilmpje op een iPod. Zo blijkt uit een onderzoek in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, waar aan een deel van de aanvragers van een indentiteits- of (voorlopig) rijbewijs vooraf zo’n filmpje werd getoond.

Ohio is een staat met een overwegend blanke, christelijke bevolking, die een relatief hoge donatiebereidheid kent. Als onderdeel van de aanvraagprocedure van bepaalde documenten, komt vrijwel altijd de vraag naar donatiebereidheid aan de orde. Die bereidheid wordt vervolgens op dat document vastgelegd.

Vooroordelen wegnemen
Het getoonde videofilmpje was erop gericht om een aantal zorgen en vooroordelen over orgaandonatie weg te nemen. Zoals tegenzin om aan de dood te denken gecombineerd met een daarop volgende mogelijke verminking door orgaandonatie. Of een stuk wantrouwen in het medische systeem. Bijvoorbeeld de zorg dat het oogsten van hun organen voorrang krijgt, waardoor geregistreerde orgaandonoren zelf een minder zorgvuldige behandeling ten deel valt. Of simpelweg onbekendheid met het grote tekort aan donororganen.

Meeste effect bij kleurlingen
Na het bekijken van dit filmpje bleek 84% van de proefpersonen hun donatiebereidheid te hebben vastgelegd, vergeleken met 72% van degenen die de normale aanvraagprocedure hadden gevolgd. In het algemeen is de donatiebereidheid bij blanken groter dan bij kleurlingen. Maar bij deze laatste groep deed het tonen van het filmpje die bereidheid met veertig procent toenemen. Bij blanken is die toename niet meer dan veertien procent.

Degenen die het filmpje hadden bekeken toonden zich beter geïnformeerd over orgaandonatie. De vrees dat het zijn van geregistreerde donor zou kunnen leiden tot een minder grondige medische verzorging van de donor zelf bleek echter niet te zijn afgenomen. Moeilijk valt te voorspellen in welke mate de op deze manier gerealiseerde toename van de geregistreerde postmortale donatiebereidheid zich zal vertalen in meer transplantaties.

sterren Gepubliceerd: zondag 22-04-2012
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Dialysepatiënten hebben slecht werkend goed cholesterol

Bij dialysepatiënten werkt het HDL minder goed dan normaal. Daardoor is het niet zo goed in staat cholesterol uit het bloed af te voeren, met een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen tot gevolg. Deze bevinding is een volgend stukje van de puzzel rond de samenhang tusen hart- en nierziekten.

Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken voor nierpatiënten die een hemo- of peritoneale dialysebehandeling ondergaan. Een verandering van het zogenaamde HDL-cholesterol in het bloed, de goede bloedvetten, zou daarbij een rol kunnen spelen. HDL, High Density Lipoproteïne, is het goede cholesterol in het bloed dat bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten en tegen infecties. Het neemt overtollig slecht cholesterol en andere schadelijke stoffen op en verwijdert deze uit het vaatstelsel. Gezonde mensen met een hoge HDL-waarde in het bloed, hebben een verminderd risico op hart- en vaatziekten. Dit verband wordt echter niet waargenomen bij nierpatiënten die een dialysebehandeling ondergaan.

Lees meer »

Wiet roken is geen contra-indicatie voor een niertransplantatie »

Amerikaanse wetenschappers deden een kleinschalig onderzoek naar verschillen in complicaties en levensverwachting bij niergetransplanteerde marihuanagebruikers. Ze vonden alleen kleine, niet significante, verschillen op de langere termijn. Hun conclusie: wietgebruik is geen contra-indicatie voor een niertransplantatie. Het onderzoek werd gisteren gepresenteerd op het American Transplant Congress in Philadelphia.

Lees meer »

Microdialyse om acute afstoting te meten »

Duitse wetenschappers hebben getest of een methode waarbij ze een kleine sonde in de nier prikken om de concentratie van opgeloste stoffen te meten, geschikt is om acute afstoting te ontdekken. Het lijkt erop van wel, als je op deze manier de hoeveelheid lactaat meet. Maar het onderzoek is gedaan bij varkens, niet bij mensen. De methode is niet zonder meer bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.