Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Video op iPod verhoogt aantal donorregistraties bij rijbewijs

Door Yvette van der Schaaf 

Meer mensen registreren hun bereidheid tot orgaandonatie na het bekijken van een vijf minuten durend informatiefilmpje op een iPod. Zo blijkt uit een onderzoek in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, waar aan een deel van de aanvragers van een indentiteits- of (voorlopig) rijbewijs vooraf zo’n filmpje werd getoond.

Ohio is een staat met een overwegend blanke, christelijke bevolking, die een relatief hoge donatiebereidheid kent. Als onderdeel van de aanvraagprocedure van bepaalde documenten, komt vrijwel altijd de vraag naar donatiebereidheid aan de orde. Die bereidheid wordt vervolgens op dat document vastgelegd.

Vooroordelen wegnemen
Het getoonde videofilmpje was erop gericht om een aantal zorgen en vooroordelen over orgaandonatie weg te nemen. Zoals tegenzin om aan de dood te denken gecombineerd met een daarop volgende mogelijke verminking door orgaandonatie. Of een stuk wantrouwen in het medische systeem. Bijvoorbeeld de zorg dat het oogsten van hun organen voorrang krijgt, waardoor geregistreerde orgaandonoren zelf een minder zorgvuldige behandeling ten deel valt. Of simpelweg onbekendheid met het grote tekort aan donororganen.

Meeste effect bij kleurlingen
Na het bekijken van dit filmpje bleek 84% van de proefpersonen hun donatiebereidheid te hebben vastgelegd, vergeleken met 72% van degenen die de normale aanvraagprocedure hadden gevolgd. In het algemeen is de donatiebereidheid bij blanken groter dan bij kleurlingen. Maar bij deze laatste groep deed het tonen van het filmpje die bereidheid met veertig procent toenemen. Bij blanken is die toename niet meer dan veertien procent.

Degenen die het filmpje hadden bekeken toonden zich beter geïnformeerd over orgaandonatie. De vrees dat het zijn van geregistreerde donor zou kunnen leiden tot een minder grondige medische verzorging van de donor zelf bleek echter niet te zijn afgenomen. Moeilijk valt te voorspellen in welke mate de op deze manier gerealiseerde toename van de geregistreerde postmortale donatiebereidheid zich zal vertalen in meer transplantaties.

sterren Gepubliceerd: zondag 22-04-2012
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Acuut nierfalen beter te herkennen

Het moment waarop sprake is van acuut nierfalen is voor artsen lastig te bepalen. En dat terwijl het wel van belang is; patiënten waarbij sprake is van acuut nierfalen dienen onmiddellijk behandeld te worden. Bij te laat behandelen loopt de patiënt het risico te overlijden. Preventief behandelen is echter ook niet wenselijk; gezonde organen lopen daarbij schade op. Amerikaanse artsen hebben nu een algoritme ontwikkeld waarmee tijdig en precies bepaald kan worden of er sprake is van acute nierinsufficiëntie.

De standaard methode om te bepalen of iemand acuut nierfalen (AKI, Acute Kidney Injury) heeft is door te kijken of het creatinineniveau in het bloed te hoog is. Dit is echter een nogal ruw criterium; er zijn situaties denkbaar waarbij de creatininespiegel verhoogd is, maar er toch geen sprake is van acuut nierfalen.

De onderzoekers bekeken voor hun onderzoek de gegevens van iets meer dan 200 duizend patiënten, die tussen 2008 en 2013 opgenomen waren geweest in één van vijf ziekenhuizen, en waarvan het creatinineniveau was gemeten. Hiervan ontwikkelde 8.6% acuut nierfalen. Op basis van 60% van de patiënten ontwikkelden de onderzoekers een model, waarbij zij ook andere gegevens (overige bloedwaarden, demografische achtergrond) in meenamen. Dit model verifieerden zij bij de overige 40%.

Lees meer »

Genen met veel invloed op hoge bloeddruk ontdekt »

Een groep onderzoekers heeft variaties in drie genen ontdekt die bij één op de honderd mensen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een hoge bloeddruk. Deze ontdekking kan mogelijk in de toekomst helpen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen hoge bloeddruk. Het internationale onderzoek, waaraan ook het UMC Utrecht meewerkte, is deze week gepubliceerd in Nature Genetics. In de studie vonden onderzoekers 31 genen die een verband hebben met de bloeddruk.

Lees meer »

Dood zijn, wie bepaalt dat eigenlijk »

'Tjonge jonge… Ik word niet goed van al die horrorverhalen op Facebook over orgaandonatie. Ik snap niet waarom die niet meteen ontkracht worden door de medische wereld.' Mijn man is eerder opgestaan dan ik en loopt heen en weer door de slaapkamer. Bij het voeteneinde blijft hij staan en kijkt mij aan.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.