Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Subsidie van 800.000 euro voor renale denervatie UMC Utrecht

Door Jeroen van Setten 

Dr. P.J. Blankestijn 

De afdeling Nefrologie van het UMC Utrecht heeft een aanzienlijke bijdrage ontvangen van de industrie voor klinisch onderzoek naar de effecten van een innovatieve hoge bloeddrukbehandeling. Naast het geld van het Amerikaanse Medtronics, verwacht het UMCU medio maart ook nog zekerheid te hebben over een subsidie van ZonMw. In totaal gaat het om circa 800.000 euro.

Dr. Peter Blankestijn, trekker van het onderzoek, zegt over deze zogenaamde renale denervatie: 'Wanneer medicijnen tegen de hoge bloeddruk niet het gewenste effect hebben, kan een patiënt voor deze behandeling in aanmerking komen. Kortweg gezegd brengt een interventiecardioloog of interventieradioloog dan via de lies een katheter in naar de nierslagaders om van daaruit de zenuwactiviteit van en naar de nieren te onderbreken. De zenuwen worden als het ware platgelegd. In totaal duurt deze behandelprocedure één uur.' 

De eerste resultaten van de behandeling zijn veelbelovend, aldus Blankestijn. 'Ons onderzoek wil de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe behandelmethode verder in kaart brengen. Het geld van de Amerikanen en van ZonMw is volledig bedoeld voor het uitvoeren van een klinische studie bij circa driehonderd patiënten. Dit gebeurt in samenwerking met meerdere afdelingen binnen het UMC Utrecht en daarbuiten.'

Klik hier voor meer informatie over het Utrechtse project.

sterren Gepubliceerd: donderdag 01-03-2012 | Nog geen reacties


Risicofactoren latere nierschade al bij jongeren aanwezig

Volgens recent Zweeds onderzoek kun je bij jong volwassenen al zien wie er op middelbare leeftijd te maken zal krijgen met nierproblemen. Volgens de onderzoekers begint nierinsufficiëntie daarom eigenlijk eerder dan tot nu toe werd aangenomen, en zou wellicht ook eerder met een behandeling moeten worden begonnen.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van ongeveer 5500 Zweedse mannen die omstreeks 1970 waren gekeurd voor militaire dienst. Iets meer dan 500 van hen werden tussen 1995 en 2009 gediagnosticeerd met nierinsufficiëntie, de overige 5000 vormden de controlegroep. Uit deze analyse sprong een viertal factoren naar voren, die, indien aanwezig in de adolescentie, een verhoogd risico bleken te vormen op nierproblemen later.

Het hoogste risico is verbonden aan proteïnurie (eiwit in de urine) tijdens adolescentie; dat betekent een ongeveer acht maal zo hoog risico op nierproblemen op middelbare leeftijd. Andere factoren zijn erytrocytbezinkingssnelheid (hoe snel rode bloedcellen naar beneden zakken in een buisje bloed; twee keer zo hoog risico), hoge bloeddruk (vier keer zo hoog) en BMI hoger dan 30 (drieënhalf keer).

De onderzoekers stellen dat je ongeveer 30 jaar voordat nierproblemen zich openbaren al kunt zien wie een verhoogd risico loopt, en vinden dat je vanaf dat moment al moet gaan nadenken over een behandelwijze.

'Vrouwen twijfelen vaker aan levende donatie' »

Hoewel vrouwen vaker vrijwillig een nier aangeboden krijgen door een levende donor, accepteren ze die minder vaak dan mannen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder zwarte dialyserenden. Volgens de onderzoekers zouden zorgverleners (zwarte) vrouwen in het bijzonder moeten aanmoedigen een nier van een levende donor aan te nemen. Over het algemeen gaat zo'n nier ook langer mee.

Lees meer »

Gebrek aan geld breekt Amerikaanse draagbare kunstnier op »

Terwijl de Nierstichting zich in Nederland sterk maakte voor een draagbare kunstnier binnen het EU-gefinancierde Nephron+-project, stond ook in Amerika de tijd niet stil. De van oorsprong Argentijnse arts Victor Gura werkte hard aan een draagbare kunstnier. Zijn foto van een vrolijk huppelende dame behangen met apparatuur ging al jaren geleden de wereld over.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.