Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Vooral hoge bovendruk risico voor achteruitgang nieren bij ouderen

Door Merel Dercksen 

Een hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op een snelle achteruitgang van de nierfunctie bij ouderen in de algemene bevolking. Met een hoge onderdruk of polsdruk is er geen verband, meldden Californische onderzoekers tijdens de Kidney Week van de American Society of Nephrology.

'Het is altijd de vraag of onderzoeksresultaten die je verkrijgt, generaliseerbaar zijn naar de algemene, oudere, bevolking. In dit geval, denk ik dat we dat wel zo kunnen zeggen,' aldus onderzoeker Dena Rifkin. Zij en haar collega's verzamelden gegevens van 4.365 ouderen, gemiddelde leeftijd 72 jaar. Deze mensen namen deel aan de Cardiovascular Health Study. Ze bepaalden van hen de bloeddruk, en de nierfunctie. Dat laatste deden ze op basis van een cystatine C-meting. Na drie jaar, en na zeven jaar, deden ze dezelfde metingen bij dezelfde proefpersonen.

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren 80 ml/min. De bovendruk van de deelnemers liep aan het begin van het onderzoek erg uiteen: van minder dan 120 mmHg tot meer dan 160. In de loop van de studie ging bij een kwart van de deelnemers de nierfunctie snel achteruit, dat was in dit geval: met ten minste 3 ml/min per jaar.

Na correctie voor verschillende factoren die het beeld kunnen verstoren, concluderen de onderzoekers dat er geen verband is tussen de onderdruk of de polsdruk en een snelle achteruitgang van de nieren. Maar ze vonden wel een sterk verband met een verhoogde bovendruk, meer dan 160 mmHg. Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen veranderde niets aan dat verband.

De relatie tussen een verhoogde bloeddruk en een groter risico op achteruitgang van de nieren was ook al eens gevolgd uit een andere studie, het Systolic Hypertension in the Elderly Program, dat zich richtte op mensen boven de 60 jaar met een verhoogde bovendruk.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-11-2011
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Loopt echt een op de drie IJslanders nierschade op?

Het risico dat een 45-jarige zonder nierproblemen op latere leeftijd matige nierproblemen oploopt, is vrij groot, zo blijkt uit IJslands onderzoek.

De onderzoekers analyseerden de gegevens die waren verkregen door middel van een prospectief cohortonderzoek onder inwoners van Reykjavik, over een periode van bijna 50 jaar (1957 - 2005). Daaruit bleek dat vrouwen zonder nierschade op 45-jarige leeftijd 35% kans hadden op het ontwikkelen van matige nierproblemen (of erger) op latere leeftijd. Mannen van dezelfde leeftijd liepen 21% kans.

De onderzoekers noemen deze risico's 'substantieel', en vinden dat er meer moet worden gedaan om matige nierschade op latere leeftijd te voorkomen. Het is een beetje de vraag of dat echt wel zin heeft. Uit ander onderzoek blijkt dat de huidige definities van nierschade betekenen dat iedereen in de loop van zijn of haar leven wel enige vorm van nierschade oploopt. Behandeling van deze 'patiënten' kost veel geld, en de vraag is of zij daar wel beter van worden. Enige terughoudendheid met behandelen lijkt mij op zijn plaats.

Soort antilichaam tegen donor bepaalt afstoting »

Patiënten die antilichamen aanmaken tegen hun donornier, maken niet allemaal dezelfde soort aan. Die details blijken te bepalen of de antilichamen een afstotingsproces in gang zetten, of dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Een van de manieren waarop afstoting van een getransplanteerde nier kan ontstaan is doordat de ontvanger antilichamen aanmaakt tegen specifieke eiwitten in het donororgaan: anti-HLA-antilichamen.

Lees meer »

Oorzaak slecht reageren op EPO nog niet helder »

Volgens Spaanse onderzoekers reageren nierpatiënten beter op EPO en aanverwante middelen als ze dikker zijn. Volgens Australische wetenschappers is er juist een verband met alkalisch fosfatase in het bloed. Mensen met ernstige nierproblemen hebben meestal bloedarmoede. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat zij slecht reageren op middelen die de aanmaak van rode bloedlichaampjes moeten bevorderen, erythropoëse stimulerende middelen (ESA's), waar EPO een voorbeeld van is.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.