Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Vooral hoge bovendruk risico voor achteruitgang nieren bij ouderen

Door Merel Dercksen 

Een hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op een snelle achteruitgang van de nierfunctie bij ouderen in de algemene bevolking. Met een hoge onderdruk of polsdruk is er geen verband, meldden Californische onderzoekers tijdens de Kidney Week van de American Society of Nephrology.

'Het is altijd de vraag of onderzoeksresultaten die je verkrijgt, generaliseerbaar zijn naar de algemene, oudere, bevolking. In dit geval, denk ik dat we dat wel zo kunnen zeggen,' aldus onderzoeker Dena Rifkin. Zij en haar collega's verzamelden gegevens van 4.365 ouderen, gemiddelde leeftijd 72 jaar. Deze mensen namen deel aan de Cardiovascular Health Study. Ze bepaalden van hen de bloeddruk, en de nierfunctie. Dat laatste deden ze op basis van een cystatine C-meting. Na drie jaar, en na zeven jaar, deden ze dezelfde metingen bij dezelfde proefpersonen.

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren 80 ml/min. De bovendruk van de deelnemers liep aan het begin van het onderzoek erg uiteen: van minder dan 120 mmHg tot meer dan 160. In de loop van de studie ging bij een kwart van de deelnemers de nierfunctie snel achteruit, dat was in dit geval: met ten minste 3 ml/min per jaar.

Na correctie voor verschillende factoren die het beeld kunnen verstoren, concluderen de onderzoekers dat er geen verband is tussen de onderdruk of de polsdruk en een snelle achteruitgang van de nieren. Maar ze vonden wel een sterk verband met een verhoogde bovendruk, meer dan 160 mmHg. Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen veranderde niets aan dat verband.

De relatie tussen een verhoogde bloeddruk en een groter risico op achteruitgang van de nieren was ook al eens gevolgd uit een andere studie, het Systolic Hypertension in the Elderly Program, dat zich richtte op mensen boven de 60 jaar met een verhoogde bovendruk.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-11-2011
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Natrium in bloed belangrijker dan gedacht bij dialysepatiënt

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat niet alleen weinig natrium in het bloed van hemodialysepatiënten hun risico op overlijden verhoogt, maar een hoog gehalte ook.

Er zijn onderzoeken gedaan waarin eenmalig de hoeveelheid natrium in het bloed van patiënten is gemeten, voorafgaand aan een dialysesessie. Daaruit blijkt dan dat een laag natriumgehalte samengaat met verhoogde sterfte. Maar zulke onderzoeken zijn in zoverre beperkt, dat bloedwaarden variëren en dat het dus niet gezegd is dat die eenmalige meting een goed beeld geeft van hoeveel de patiënt gemiddeld genomen in zijn bloed heeft.

Een groep Amerikaanse wetenschappers heeft dit ondervangen door te kijken naar een groep patiënten van wie ze meerdere labuitslagen tot hun beschikking hadden. Ze hebben rekening gehouden met een update van de natriumconcentratie in het bloed per kwartaal, ervan uitgaand dat dit de werkelijke gemiddelde waarde heel redelijk benadert. Daarnaast verwachtten ze dat ook structureel hoge natriumwaarden het risico op sterfte verhogen.

Lees meer »

Vooral achteruitgang nierfunctie zorgt voor ziekenhuisopname »

Hoe sneller de nierfunctie van mensen met een matig ernstige nierfunctiestoornis achteruitgaat, hoe groter het risico op ziekenhuisopnames. En hoe langer die opnames duren. Patiënten met chronische nierproblemen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan mensen zonder nierschade. Amerikaanse onderzoekers hebben onderzocht of er een verband is tussen de snelheid waarmee de nierfunctie achteruit gaat en het aantal ziekenhuisopnames.

Lees meer »

Kwaliteit nierbiopten bij alle echo-gebruikende technieken gelijk »

Tegenwoordig worden de meeste nierbiopsieën uitgevoerd met behulp van echoscopie. Hierbij heeft de biopsie-uitvoerend arts nog een aantal opties: keuze uit echogestuurd of echo-ondersteund, en keuze van de dikte van de gebruikte naald. Aan alle opties kleeft een zeker risico op bloedingen na het nemen van het biopt. Uit Engels onderzoek blijkt dat de risico's iets hoger zijn bij gebruik van echo-ondersteund en een dikkere naald.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.