Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Vooral hoge bovendruk risico voor achteruitgang nieren bij ouderen

Door Merel Dercksen 

Een hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op een snelle achteruitgang van de nierfunctie bij ouderen in de algemene bevolking. Met een hoge onderdruk of polsdruk is er geen verband, meldden Californische onderzoekers tijdens de Kidney Week van de American Society of Nephrology.

'Het is altijd de vraag of onderzoeksresultaten die je verkrijgt, generaliseerbaar zijn naar de algemene, oudere, bevolking. In dit geval, denk ik dat we dat wel zo kunnen zeggen,' aldus onderzoeker Dena Rifkin. Zij en haar collega's verzamelden gegevens van 4.365 ouderen, gemiddelde leeftijd 72 jaar. Deze mensen namen deel aan de Cardiovascular Health Study. Ze bepaalden van hen de bloeddruk, en de nierfunctie. Dat laatste deden ze op basis van een cystatine C-meting. Na drie jaar, en na zeven jaar, deden ze dezelfde metingen bij dezelfde proefpersonen.

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren 80 ml/min. De bovendruk van de deelnemers liep aan het begin van het onderzoek erg uiteen: van minder dan 120 mmHg tot meer dan 160. In de loop van de studie ging bij een kwart van de deelnemers de nierfunctie snel achteruit, dat was in dit geval: met ten minste 3 ml/min per jaar.

Na correctie voor verschillende factoren die het beeld kunnen verstoren, concluderen de onderzoekers dat er geen verband is tussen de onderdruk of de polsdruk en een snelle achteruitgang van de nieren. Maar ze vonden wel een sterk verband met een verhoogde bovendruk, meer dan 160 mmHg. Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen veranderde niets aan dat verband.

De relatie tussen een verhoogde bloeddruk en een groter risico op achteruitgang van de nieren was ook al eens gevolgd uit een andere studie, het Systolic Hypertension in the Elderly Program, dat zich richtte op mensen boven de 60 jaar met een verhoogde bovendruk.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-11-2011
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Shunt voor dialyse is slecht voor het hart

Voor hemodialyse is toegang tot de bloedbaan vereist. Hiertoe wordt bij voorkeur een arterioveneuze fistel aangelegd: een kunstmatige verbinding tussen een ader en een slagader, meestal in één van beide armen. Uit nieuw Australisch onderzoek blijkt echter dat er aan deze oplossing toch wel enige directe nadelen voor het hart en de bloedvaten kleven.

Bij een behandeling zoals hemodialyse moet voor elke sessie een ader worden aangeprikt. Gewone aders kunnen hier op den duur niet goed tegen; er kunnen stolsels ontstaan die trombose kunnen veroorzaken. Een fistel tussen een ader en een slagader kan dit voorkomen. Door de verbinding wordt de ader wijder, en gaat het bloed sneller stromen, zodat stolsels minder kans hebben. Als in Nederland van een shunt gesproken wordt gaat het meestal om zo'n verbinding tussen eigen vaten, zonder overbrugging van ander materiaal.

Het Australische onderzoek omvatte 24 deelnemers van wie de nierfunctie zo slecht was geworden dat hemodialyse noodzakelijk werd. Op het moment van het aanbrengen van de fistel, alsmede een half jaar ervoor en erna, werd een cardiovasculaire MRI-scan gemaakt. Volgens de onderzoekers kan een MRI-scan de cardiovasculaire toestand van een patiënt beter in kaart brengen dan de tot nu toe gebruikelijke cardiovasculaire echo. Met een MRI-scan kan bijvoorbeeld de stijfheid van de vaatwanden worden bepaald, terwijl dat met een echo niet kan.

Lees meer »

Eenmalig antibioticum voorkomt infecties na niertransplantatie ook »

Hoe geef je antibiotica om infecties te voorkomen na een niertransplantatie? Spoel je de wond of geef je meerdere soorten tot alle katheters en lijnen verwijderd zijn? Wereldwijd is er geen consensus over. Italiaanse onderzoekers pleiten voor het eerste: het aantal infecties lijkt na beide methodes gelijk en in het kader van de groeiende resistentie van bacteriën is het beter om waar mogelijk minder antibiotica te gebruiken.

Lees meer »

NierpatiŽnt spreekt op wetenschappelijk congres over studie-ervaringen »

Patiëntbetrokkenheid staat bij de Leidse internist-nefroloog Paul van der Boog hoog in het vaandel. Hij schreef het voorlichtingsboek 'Een zieke nier, en nu?' en de afgelopen week bewees hij het weer. Van der Boog nam namelijk naar een congres over laboratoriumgeneeskunde in het Engelse Liverpool, een betrokken patiënt als spreker mee. Het thema van het EuroLabFocus-congres was 'Patient and Laboratory Medicine'.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.