Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Vooral hoge bovendruk risico voor achteruitgang nieren bij ouderen

Door Merel Dercksen 

Een hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op een snelle achteruitgang van de nierfunctie bij ouderen in de algemene bevolking. Met een hoge onderdruk of polsdruk is er geen verband, meldden Californische onderzoekers tijdens de Kidney Week van de American Society of Nephrology.

'Het is altijd de vraag of onderzoeksresultaten die je verkrijgt, generaliseerbaar zijn naar de algemene, oudere, bevolking. In dit geval, denk ik dat we dat wel zo kunnen zeggen,' aldus onderzoeker Dena Rifkin. Zij en haar collega's verzamelden gegevens van 4.365 ouderen, gemiddelde leeftijd 72 jaar. Deze mensen namen deel aan de Cardiovascular Health Study. Ze bepaalden van hen de bloeddruk, en de nierfunctie. Dat laatste deden ze op basis van een cystatine C-meting. Na drie jaar, en na zeven jaar, deden ze dezelfde metingen bij dezelfde proefpersonen.

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren 80 ml/min. De bovendruk van de deelnemers liep aan het begin van het onderzoek erg uiteen: van minder dan 120 mmHg tot meer dan 160. In de loop van de studie ging bij een kwart van de deelnemers de nierfunctie snel achteruit, dat was in dit geval: met ten minste 3 ml/min per jaar.

Na correctie voor verschillende factoren die het beeld kunnen verstoren, concluderen de onderzoekers dat er geen verband is tussen de onderdruk of de polsdruk en een snelle achteruitgang van de nieren. Maar ze vonden wel een sterk verband met een verhoogde bovendruk, meer dan 160 mmHg. Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen veranderde niets aan dat verband.

De relatie tussen een verhoogde bloeddruk en een groter risico op achteruitgang van de nieren was ook al eens gevolgd uit een andere studie, het Systolic Hypertension in the Elderly Program, dat zich richtte op mensen boven de 60 jaar met een verhoogde bovendruk.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-11-2011
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Diabetici hebben steeds minder nierproblemen

Hoewel steeds meer mensen diabetes type II krijgen, blijft het aantal mensen dat daardoor nierproblemen krijgt nagenoeg gelijk. Volgens de Nederlandse onderzoekers suggereert deze uitkomst dat de diabeteszorg steeds beter wordt. Mogelijk hebben vroege preventieve maatregelen en een toegenomen gebruik van nierfunctiebeschermende medicatie positieve effecten. Maar, voegen ze toe, observationeel onderzoek kan dit verband in principe niet aantonen.

Nederlandse wetenschappers onder leiding van Peter Ruben van Dijk (Isala) maakten gebruik van de RENINE database. Ze keken naar het verband tussen diabetes mellitus (type I en II) en het voorkomen van diabetische nefropathie in de periode 2000 tot 2012. Terwijl in die periode het aantal patiënten met DM II bijna verdubbelde, nam het aantal gevallen van nierfunctievervangende therapie in deze groep niet toe. Ook stegen de overlevingskansen van dialyserende patiënten gedurende die periode. Voor getransplanteerden bleven die nagenoeg gelijk.

De onderzoekers noemen de resultaten opmerkelijk. Ze geven wel aan dat het niet noodzakelijkerwijs alleen door een goede preventie en adequate medicatie komt. Er zou bijvoorbeeld ook sprake kunnen zijn van een gebrekkige registratie van de oorzaak van het nierfalen.

Laag vitamine K na transplantatie verkort levensduur »

Een tekort aan vitamine K komt veel voor bij getransplanteerde nierpatiënten. Het verhoogt het risico op overlijden. Of de levensverwachting van getransplanteerden te verhogen is door ze extra vitamine K toe te dienen, is nog niet bekend. Een van de processen die een rol spelen bij het verliezen van een getransplanteerde nier en de verminderde levensverwachting van nierpatiënten, is calcificatie van de bloedvaten.

Lees meer »

Elk uur langer op ijs vergroot risico afstoten getransplanteerde nier »

Hoe sneller een nier van een overleden donor is getransplanteerd, hoe beter de vooruitzichten voor de getransplanteerde. Op zich bekend nieuws, maar Franse onderzoekers zijn er recent in geslaagd duidelijke cijfers aan dit proces te hangen. Elk uur dat de donornier nog niet getransplanteerd is, blijken de kansen van de getransplanteerde al meetbaar lager te worden. Het Franse onderzoek bekeek de relatie tussen de lengte van de koude ischemietijd en het risico op afstoting en overlijden.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.