Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

Vooral hoge bovendruk risico voor achteruitgang nieren bij ouderen

Door Merel Dercksen 

Een hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op een snelle achteruitgang van de nierfunctie bij ouderen in de algemene bevolking. Met een hoge onderdruk of polsdruk is er geen verband, meldden Californische onderzoekers tijdens de Kidney Week van de American Society of Nephrology.

'Het is altijd de vraag of onderzoeksresultaten die je verkrijgt, generaliseerbaar zijn naar de algemene, oudere, bevolking. In dit geval, denk ik dat we dat wel zo kunnen zeggen,' aldus onderzoeker Dena Rifkin. Zij en haar collega's verzamelden gegevens van 4.365 ouderen, gemiddelde leeftijd 72 jaar. Deze mensen namen deel aan de Cardiovascular Health Study. Ze bepaalden van hen de bloeddruk, en de nierfunctie. Dat laatste deden ze op basis van een cystatine C-meting. Na drie jaar, en na zeven jaar, deden ze dezelfde metingen bij dezelfde proefpersonen.

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde filtratiesnelheid van de nieren 80 ml/min. De bovendruk van de deelnemers liep aan het begin van het onderzoek erg uiteen: van minder dan 120 mmHg tot meer dan 160. In de loop van de studie ging bij een kwart van de deelnemers de nierfunctie snel achteruit, dat was in dit geval: met ten minste 3 ml/min per jaar.

Na correctie voor verschillende factoren die het beeld kunnen verstoren, concluderen de onderzoekers dat er geen verband is tussen de onderdruk of de polsdruk en een snelle achteruitgang van de nieren. Maar ze vonden wel een sterk verband met een verhoogde bovendruk, meer dan 160 mmHg. Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen veranderde niets aan dat verband.

De relatie tussen een verhoogde bloeddruk en een groter risico op achteruitgang van de nieren was ook al eens gevolgd uit een andere studie, het Systolic Hypertension in the Elderly Program, dat zich richtte op mensen boven de 60 jaar met een verhoogde bovendruk.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-11-2011
Bron: Medpage Today | Nog geen reacties


Risico op nierschade bij hartoperaties online inschatten

Patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan, lopen een hoog risico op acute nierschade. Engelse artsen hebben een nieuwe formule ontwikkeld om de hoogte van dat risico beter te bepalen. Ze zorgden ook voor een hulpmiddel om de formule online te kunnen gebruiken.

Acute nierschade is een ernstige complicatie van hartoperaties. 30% van de patiënten die zo'n operatie ondergaan krijgt te maken met acute nierschade, en driekwart van de patiënten die overlijden, overlijdt aan de gevolgen van acute nierschade. Het is daarom van belang dat patiënten met een hoog risico op acute nierschade relatief snel geïdentificeerd kunnen worden, zodat hun behandeling daarop kan worden aangepast.

Helaas bestaat over die behandeling nog niet veel duidelijkheid. Het lijkt er vooralsnog op dat de onderzoeken die de effectiviteit van behandelingen van acute nierschade moeten aantonen niet volledig correct zijn opgezet. Eén van de problemen van zulke onderzoeken is dat alle gradaties van acute nierschade op één hoop worden gegooid. Behandelingen die alleen aanslaan bij graad 3 acute nierschade (de ernstigste vorm) komen daardoor niet bovendrijven. Natuurlijk is hier sprake van een catch-22, want er is nog geen goede voorspellende check in welke schaal de deelnemers vallen, dus deze onderzoeken kunnen het onderscheid tussen de verschillende gradaties ook niet goed maken.

Lees meer »

Nierfunctie bij kinderen met kanker moet beter in de gaten gehouden worden  »

Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Goed nieuws, maar daardoor treden op latere leeftijd vaker gezondheidsproblemen op als gevolg van de behandeling. Onder andere de nieren kunnen te lijden hebben onder chemotherapie. Daarom deed Hester Blufpand bij VUmc onderzoek naar de beste manieren om de nierfunctie bij deze kinderen te bepalen. Vandaag is ze op haar onderzoek gepromoveerd. Blufpand ontdekte dat de methodes die behandelend artsen nu gebruiken niet altijd voldoen.

Lees meer »

Jichtmedicijn vertraagt achteruitgang nieren langdurig »

Het lijkt erop dat het gangbare jichtmedicijn allopurinol ook op langere termijn de nieren beschermt. Een al verminderde nierfunctie gaat met dit medicijn minder hard achteruit dan zonder. Dat blijkt uit een Spaanse vervolgstudie op een onderzoek dat vijf jaar geleden gepubliceerd werd.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.