Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

CBS: Meer Nederlanders willen orgaan ontvangen dan doneren

Door Yvette van der Schaaf 

Bijna tweederde van de Nederlanders zou, indien nodig, graag een orgaan willen ontvangen. Niet meer dan ruim de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen ook te willen afstaan. Ongeveer een derde van de mensen die niet bereid zijn een orgaan te doneren staat wel open voor orgaanontvangst. Levensovertuiging en leeftijd spelen bij dit alles een belangrijke rol.

Dit blijkt uit het CBS onderzoek Belevingen dat eind 2010 is uitgevoerd. Met name naar de bereidheid om organen te ontvangen is weinig eerder onderzoek verricht. Als het gaat om het ontvangen van een orgaan, is de leeftijd veruit de belangrijkste factor. Kerkeliljke gezindte verklaart de bereidheid tot doneren het best.

Niet gelovigen willen vaker orgaan ontvangen
Voor het ontvangen van een orgaan staan personen zonder religieuze overtuiging het meest open. Het verschil met de religieuzen is echter minder groot dan bij het doneren van organen. Van de personen zonder religieuze overtuiging is ruim zestig procent bereid om organen te doneren. Van de moslims geeft slechts iets meer dan een kwart die bereidheid aan. Meer dan de helft van de moslims wil, zo nodig wel een orgaan ontvangen. De situatie bij andere godsdiensten ligt hier tussenin. Bij Gereformeerden is de bereidheid tot doneren bijna even groot als die tot ontvangen. Die bereidheid ligt ook relatief hoog, zo rond de vijfenvijftig procent.

Jongeren en ouderen zijn in gelijke mate bereid tot het afstaan van organen bij overlijden. Het aandeel dat een orgaan zou willen ontvangen hangt wel samen met de leeftijd. Een vijfde van de 75-plussers geeft aan geen orgaan te willen ontvangen als zij dit nodig zouden hebben. Van de mensen jonger dan 65 is dit nog geen vijf procent.

Hoger opgeleiden doneren vaker
Andere factoren die een rol spelen zijn opleidingsniveau, herkomst en gezondheid. Een hoger opleidingsniveau leidt tot een grotere affiniteit met orgaandonatie. Niet-westerse allochtonen staan duidelijk minder positief tegenover het afstaan en ontvangen van een donororgaan dan autochtonen en westerse allochtonen.  Naarmate personen hun gezondheid slechter beoordelen zijn zij minder geneigd organen te ontvangen of bij overlijden af te staan.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 10-04-2012 | Reacties (1)

Reacties

  • Brandenburg, Leiderdorp
    11-04-2012 09:18

    Het moge duidelijk zijn: wie niet aangeeft donor te willen zijn, hoeft er niet op te rekenen om een orgaan te ontvangen. Een wetswijziging lijkt me in ieder geval wat dit item betreft op zijn plaats!!

Reageer op dit artikel


Risico's bij 'door de bloedgroepen heen' transplanteren

Een niertransplantatie heeft een hogere kans van slagen als de bloedgroepen van de donor en de ontvanger 'compatibel' zijn. Er is echter een tekort aan donornieren, en daarom wordt af en toe een AB0-incompatibele niertransplantatie uitgevoerd: de donor en de ontvanger hebben een verschillende bloedgroep. Dit heet ook wel door de bloedgroepen heen transplanteren. Het is een optie die pas overwogen wordt als de patiënt ook via het cross-overprogramma niet op afzienbare termijn geholpen kan worden.

Om de kans op acute afstoting te verlagen, krijgt de ontvanger voorafgaand aan de transplantatie een intensieve behandeling. Hierdoor is het risico op afstoting bij AB0-incompatibele transplantaties bijna net zo laag als bij compatibele, maar er zijn nog steeds gevallen waarin de incompatibele nier vrij snel na de operatie afgestoten wordt. Zuid-Koreaanse artsen hebben nu in kaart gebracht wie een hoger risico op afstoting loopt bij een AB0-incompatibele transplantatie.

Lees meer »

Dubbele ureter aan donornier kan geen kwaad »

Transplantatie van nieren waar twee ureters aan zitten, is goed mogelijk. Dat schrijven Iraanse wetenschappers op basis van hun eigen, beperkte, ervaring. Ze voeren daarbij wel een kunstgreep uit. Uit Nederlands, ook klein, onderzoek bleek eerder dat die kunstgreep niet noodzakelijk is. De urinewegen kunnen op allerlei manieren verkeerd aangelegd zijn. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je er last van hebt, maar het kan er wel toe leiden dat een nier afgewezen wordt voor transplantatie.

Lees meer »

Lymfevochtlekkage na niertransplantatie bij kinderen »

Lekkend lymfevocht komt ook bij kinderen regelmatig voor na een niertransplantatie. Leeftijd en gewicht blijken van belang voor het risico dat deze kinderen hierop lopen. Bij volwassenen die een niertransplantatie ondergaan is ophoping van lekkend lymfevocht, lymfocele, een bekende complicatie. Bij kinderen komt het ook voor, maar tot nu toe is niet goed uitgezocht hoe vaak, en of er bij hen specifieke risicofactoren zijn.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.