Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

CBS: Meer Nederlanders willen orgaan ontvangen dan doneren

Door Yvette van der Schaaf 

Bijna tweederde van de Nederlanders zou, indien nodig, graag een orgaan willen ontvangen. Niet meer dan ruim de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen ook te willen afstaan. Ongeveer een derde van de mensen die niet bereid zijn een orgaan te doneren staat wel open voor orgaanontvangst. Levensovertuiging en leeftijd spelen bij dit alles een belangrijke rol.

Dit blijkt uit het CBS onderzoek Belevingen dat eind 2010 is uitgevoerd. Met name naar de bereidheid om organen te ontvangen is weinig eerder onderzoek verricht. Als het gaat om het ontvangen van een orgaan, is de leeftijd veruit de belangrijkste factor. Kerkeliljke gezindte verklaart de bereidheid tot doneren het best.

Niet gelovigen willen vaker orgaan ontvangen
Voor het ontvangen van een orgaan staan personen zonder religieuze overtuiging het meest open. Het verschil met de religieuzen is echter minder groot dan bij het doneren van organen. Van de personen zonder religieuze overtuiging is ruim zestig procent bereid om organen te doneren. Van de moslims geeft slechts iets meer dan een kwart die bereidheid aan. Meer dan de helft van de moslims wil, zo nodig wel een orgaan ontvangen. De situatie bij andere godsdiensten ligt hier tussenin. Bij Gereformeerden is de bereidheid tot doneren bijna even groot als die tot ontvangen. Die bereidheid ligt ook relatief hoog, zo rond de vijfenvijftig procent.

Jongeren en ouderen zijn in gelijke mate bereid tot het afstaan van organen bij overlijden. Het aandeel dat een orgaan zou willen ontvangen hangt wel samen met de leeftijd. Een vijfde van de 75-plussers geeft aan geen orgaan te willen ontvangen als zij dit nodig zouden hebben. Van de mensen jonger dan 65 is dit nog geen vijf procent.

Hoger opgeleiden doneren vaker
Andere factoren die een rol spelen zijn opleidingsniveau, herkomst en gezondheid. Een hoger opleidingsniveau leidt tot een grotere affiniteit met orgaandonatie. Niet-westerse allochtonen staan duidelijk minder positief tegenover het afstaan en ontvangen van een donororgaan dan autochtonen en westerse allochtonen.  Naarmate personen hun gezondheid slechter beoordelen zijn zij minder geneigd organen te ontvangen of bij overlijden af te staan.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 10-04-2012 | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Brandenburg, Leiderdorp
    11-04-2012 09:18

    Het moge duidelijk zijn: wie niet aangeeft donor te willen zijn, hoeft er niet op te rekenen om een orgaan te ontvangen. Een wetswijziging lijkt me in ieder geval wat dit item betreft op zijn plaats!!


'HIV-donoren kunnen honderden extra transplantaties mogelijk maken'

Als er uitvoering gegeven zou worden aan de wet die het in de VS legaal maakt om organen van overleden HIV-patiënten te transplanteren naar HIV-patiënten met ernstige nier- of leverproblemen, zou dat enkele honderden transplantaties per jaar extra kunnen opleveren. Dat schrijven onderzoekers uit Philadelphia op basis van een inventarisatie van overleden patiënten van een aantal HIV-klinieken.

Ook patiënten met HIV kunnen een transplantatie ondergaan wanneer zij nier- of leverfalen ontwikkelen. De resultaten zijn weliswaar minder goed dan bij vergelijkbare patiënten zonder HIV, maar over het algemeen geldt ook voor deze groep patiënten dat een transplantatie een beter leven oplevert dan niet transplanteren. Maar omdat de te verwachten resultaten minder goed zijn dan bij andere patiënten, krijgen HIV-patiënten minder snel een orgaan toebedeeld in geval van orgaanschaarste. En in de meeste landen is er schaarste.

Lees meer »

Verbetering lange termijn transplantatie in zicht »

De donornieren van getransplanteerden die behandeld zijn met belatacept doen het zeven jaar na de transplantatie beter dan patiënten die met ciclosporine zijn behandeld. Dit blijkt uit onderzoek dat vorige week werd gepresenteerd tijdens het 2015 American Transplant Congress in Philadelphia. Het onderzoek sluit goed aan bij dit artikel van vorige week.

Lees meer »

Franse dialysepatiŽnt na vijf jaar vrijwel altijd werkloos »

Bron: RenalooDe Franse nierpatiëntenvereniging Renaloo heeft een groot onderzoek laten doen naar de sociale omstandigheden en de werkgelegenheid onder dialysepatiënten en getransplanteerden. De resultaten zijn niet bemoedigend. Na vijf jaar dialyse blijken vrijwel alle patiënten zonder werk te zitten. Getransplanteerden zijn wel beter af, maar kampen toch nog met veel meer sociale problemen dan 'gezonde' Fransen. Ook versterkt een nieraandoening de sociale ongelijkheid.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.