Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Lees voor | Reageer | Verstuur | Druk af   

CBS: Meer Nederlanders willen orgaan ontvangen dan doneren

Door Yvette van der Schaaf 

Bijna tweederde van de Nederlanders zou, indien nodig, graag een orgaan willen ontvangen. Niet meer dan ruim de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen ook te willen afstaan. Ongeveer een derde van de mensen die niet bereid zijn een orgaan te doneren staat wel open voor orgaanontvangst. Levensovertuiging en leeftijd spelen bij dit alles een belangrijke rol.

Dit blijkt uit het CBS onderzoek Belevingen dat eind 2010 is uitgevoerd. Met name naar de bereidheid om organen te ontvangen is weinig eerder onderzoek verricht. Als het gaat om het ontvangen van een orgaan, is de leeftijd veruit de belangrijkste factor. Kerkeliljke gezindte verklaart de bereidheid tot doneren het best.

Niet gelovigen willen vaker orgaan ontvangen
Voor het ontvangen van een orgaan staan personen zonder religieuze overtuiging het meest open. Het verschil met de religieuzen is echter minder groot dan bij het doneren van organen. Van de personen zonder religieuze overtuiging is ruim zestig procent bereid om organen te doneren. Van de moslims geeft slechts iets meer dan een kwart die bereidheid aan. Meer dan de helft van de moslims wil, zo nodig wel een orgaan ontvangen. De situatie bij andere godsdiensten ligt hier tussenin. Bij Gereformeerden is de bereidheid tot doneren bijna even groot als die tot ontvangen. Die bereidheid ligt ook relatief hoog, zo rond de vijfenvijftig procent.

Jongeren en ouderen zijn in gelijke mate bereid tot het afstaan van organen bij overlijden. Het aandeel dat een orgaan zou willen ontvangen hangt wel samen met de leeftijd. Een vijfde van de 75-plussers geeft aan geen orgaan te willen ontvangen als zij dit nodig zouden hebben. Van de mensen jonger dan 65 is dit nog geen vijf procent.

Hoger opgeleiden doneren vaker
Andere factoren die een rol spelen zijn opleidingsniveau, herkomst en gezondheid. Een hoger opleidingsniveau leidt tot een grotere affiniteit met orgaandonatie. Niet-westerse allochtonen staan duidelijk minder positief tegenover het afstaan en ontvangen van een donororgaan dan autochtonen en westerse allochtonen.  Naarmate personen hun gezondheid slechter beoordelen zijn zij minder geneigd organen te ontvangen of bij overlijden af te staan.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 10-04-2012 | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Brandenburg, Leiderdorp
    11-04-2012 09:18

    Het moge duidelijk zijn: wie niet aangeeft donor te willen zijn, hoeft er niet op te rekenen om een orgaan te ontvangen. Een wetswijziging lijkt me in ieder geval wat dit item betreft op zijn plaats!!


Beenmerg van donor verandert reactie immuunsysteem na transplantatie

Onderzoekers van†Columbia University Medical Center denken het geheim te hebben ontrafeld achter tolerantie van een nieuwe nier zonder medicijnen. Onderdeel van hun strategie is het meetransplanteren van beenmerg van de donor. Met een nieuwe techniek hebben de onderzoekers zichtbaar gemaakt wat er dan in het immuunsysteem van de getransplanteerde patiŽnt gebeurt.

Mensen die een nier hebben ontvangen moeten, op een enkele uitzondering na, medicijnen blijven slikken die hun afweersysteem in toom houden. Doen ze dat niet, dat stoot hun lichaam de nier af. Die medicijnen zijn behalve zinvol, ook schadelijk. Daarom zoeken verschillende onderzoeksgroepen naar manieren om tolerantie zonder medicijnen mogelijk te maken.

Een van de mogelijke manieren is om behalve een nier, ook wat beenmerg van de donor aan de patiŽnt te geven. Deze methode staat de laatste jaren in de belangstelling, omdat het tegenwoordig mogelijk is met een beperkte bestraling wat beenmergcellen te transplanteren, waarna een combinatie-immuunsysteem ontstaat dat bestaat uit cellen van de donor en uit cellen van de ontvanger. De behandeling is daardoor minder zwaar dan bijvoorbeeld bij leukemie, waarbij patiŽnten een volledige bestraling moeten ondergaan. De gecombineerde transplantatie vindt nu alleen nog in onderzoeksverband plaats. Want dŠt het werkt is duidelijk: patiŽnten kunnen vaak toe zonder afweeronderdrukkende medicijnen. Maar hůe het werkt, dat is nog niet opgehelderd.

Lees meer »

Scorelijst vindt dialyserende oudere die transplantatie kan ondergaan »

Nierfalen komt wereldwijd steeds meer voor onder patiënten van 70 jaar en ouder, maar de meeste van deze patiënten komen, vanwege hun leeftijd, in veel landen niet in aanmerking voor een niertransplantatie. Franse artsen hebben nu een eenvoudig puntensysteem ontwikkeld waarmee dialyserende patiënten ouder dan 70 met een relatief goede levensverwachting kunnen worden geïdentificeerd.

Lees meer »

'Organen van verslaafden en kankerpatiŽnten zijn geschikt voor hoogrisicopatiŽnten' »

In Engeland ondersteunt het nationale ziekenfonds (NHS) een voorstel om organen van mensen met kanker en mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs toch voor transplantatie te gebruiken. Ze zouden dan moeten worden gebruikt bij patiënten voor wie er anders geen redding meer is. Bijvoorbeeld als dialyse niet langer mogelijk is of een levertransplantatie op zeer korte termijn moet plaatsvinden. De patiënt zou hiervoor natuurlijk wel zelf toestemming moeten geven.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.