Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Vandaag vrijdag 2 december 2016

Promotie: nieuwe biomarkers en behandelstrategieën bij niercelkankerSpeekseltest genoeg voor goede indicatie nierfunctie

Om te bepalen of je nieren en lever goed werken bestaat er een relatief eenvoudig bloedonderzoek: het bloed-ureum-stikstof onderzoek. In gebieden waar weinig medische middelen voorhanden zijn, is het doen van deze test echter een uitdaging. Uit onderzoek gepresenteerd op de ASN Kidney week 2016 blijkt dat een ureum-stikstof onderzoek ook heel goed op speeksel gedaan kan worden. Daarvoor zijn veel minder middelen nodig, en het kan dus goed gebruikt worden in gebieden waar minder medische voorzieningen zijn.

De speeksel-ureum-stikstof (Engels: Salivary Urea Nitrogen, SUN) test bestaat uit een soort wattenstaafje waarmee speeksel kan worden afgenomen. Vervolgens wordt een beetje speeksel van het wattenstaafje overgebracht op een teststrip, die na één minuut verkleurt. De kleur wordt vervolgens vergeleken met een aantal vooraf geijkte kleurstalen, die indicatief zijn voor een bepaalde diagnose.

Een internationaal team van artsen evalueerde de test in Blantyre, een stad met iets meer dan een miljoen inwoners in het zuiden van Malawi (zuidelijk Afrika). Van bijna 750 patiënten werd het niveau van creatinine in het bloed bepaald (serum creatinine, sCr), alsook een SUN test afgenomen. Op basis van de KDIGO sCr criteria werd bepaald welke patiënten nierproblemen hadden, deze patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. De uitkomsten van het sCr onderzoek bleken goed overeen te komen met de diagnose van de SUN test.

Lees meer »


Advies aan minister: vergoed zeer duur aHUS-medicijn

    Het zeer dure medicijn eculizumab kan bij de aandoening aHUS onder strikte voorwaarden uit het basispakket vergoed blijven. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Schippers. aHUS veroorzaakt zonder behandeling vaak nierfalen; eculizumab is het eerste en op dit moment enige werkende medicijn.

    Het Zorginstituut is verbolgen over de houding van de fabrikant, die een zeer hoge prijs aanhoudt 'zonder goede onderbouwing, ook niet na een eerder verzoek hiertoe'. Ook zou de fabrikant vragen van het Zorginstituut niet beantwoorden, een kosteneffectiviteitsmodel van onvoldoende kwaliteit aangeleverd hebben en weigeren mee te werken aan een veelbelovend, beter betaalbaar behandelingsregime 'zoals in Nederland door het, door de minister erkende, expertisecentrum wordt onderzocht'.

    Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.