Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866
Oeuvreprijs voor uitmuntend hypertensieonderzoek uitgereikt

Tijdens het Nationaal Hypertensie Congres heeft dr. Jaap Joles, hoofdonderzoeker van de afdeling Nefrologie van het UMC Utrecht, de Willem Birkenhäger Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan hypertensieonderzoekers met een uitmuntende staat van dienst in het internationale onderzoek naar een verhoogde bloeddruk.

De voorzitter van de Nederlandse Hypertensie Vereniging, dr. Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundige), reikte de prijs uit aan dr. Jaap Joles. Wilko Spiering beschrijft de prestaties van Joles als eervol en hoogstaand. 'Jaap is van oorsprong dierenarts en één die binnen het hypertensieonderzoek gebruik maakt van proefdieren omdat we via kleine proefdieren meer kennis opdoen over te hoge bloeddruk. Dit is voor onderzoeker en patiënt van onschatbare waarde voor een beter begrip van hypertensie en de behandeling ervan.'

Bloeddruk meten met telemetrie
Een voorbeeld van het werk van Jaap Joles is dat het hem gelukt is om bij ratten continu de bloeddruk te meten. 'Hij heeft mede ontdekt hoe je bij ratten met telemetrie, dus met een draadloos signaal, de bloeddruk, de hartfrequentie en ook het zuurstofgehalte in de nieren kan meten, met het grote voordeel dat de dieren vrij kunnen blijven rond bewegen en je 24/7 informatie krijgt. Ze blijven mobiel en zo is het beeld van de bloeddruk en andere cardiovasculaire parameters veel realistischer.

Lees meer »Medicijncombinatie getest tegen nierschade na operatie

    Het Franse biotechbedrijf Balmes Transplantation heeft 1,6 miljoen euro bij elkaar gehaald om een in vivo proof of concept studie te doen met medicijncombinaties die nierschade na een operatie zouden moeten kunnen tegengaan.

    Als de doorbloeding van de nieren tijdelijk verminderd of afgesloten is geweest en daarna weer op gang komt, kan ischemie-reperfusieschade in de nier ontstaan. Dat gebeurt niet alleen bij niertransplantatiepatiënten, maar bijvoorbeeld ook bij hartoperaties. Alleen al bij deze soorten ingrepen lopen enkele honderdduizenden mensen in Europa en de Verenigde Staten jaarlijks een zekere mate van nierschade op.

    Het idee van Balmes is om met combinaties van bestaande, en dus al goedgekeurde, medicijnen deze schade tegen te gaan. Door wereldwijd te zoeken op medicijnen die mogelijk een beschermend effect op de nieren hebben, heeft het bedrijf naar eigen zeggen vijf combinaties gevonden die zouden kunnen werken. Daaronder zijn ook middelen uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld een anti-schimmelmiddel.

    Het geld dat nu beschikbaar is, is bedoeld om het effect van een van de vijf medicijncombinaties te onderzoeken op acute nierschade bij hartoperaties en op het vertraagd op gang komen van getransplanteerde nieren. Dit eerste onderzoek vindt plaats in ratten. Het bedrijf hoopt vervolgens in 2020 met fase-2-onderzoeken te beginnen.

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.