Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866
'Transplantatie meer dan acht uur na uitname geen probleem'

In het algemeen wordt gesteld dat de tijd tussen uitname en implantatie van een donornier zo kort mogelijk moet zijn voor een zo gunstig mogelijke uitkomst. Uit Canadees onderzoek blijkt nu echter dat een transplantatie met een nier van een levende donor ook goede resultaten oplevert wanneer deze tijd langer is dan gebruikelijk, wat in een tijd van cross-over transplantaties steeds vaker voorkomt.

Stel, er zijn twee nierdonor/ontvanger paren. De nier van eerste donor is echter geen goede match voor eerste ontvanger, en de nier van tweede donor is ook geen goede match voor de tweede ontvanger, maar gekruist zou het wel een goede match zijn. Dan kan een 'cross-over transplantatie' worden overwogen: donor één doneert aan ontvanger twee, en donor twee aan ontvanger één.

Er zijn echter wat praktische problemen te overwinnen: vaak wonen beide paren een eind uit elkaar, en moeten de donornieren over een behoorlijke afstand getransporteerd worden voordat de transplantatie kan plaatsvinden. In Nederland reist de donor eerst naar de ontvanger, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt vaak de donornier uitgenomen vlak bij de woonplaats van de donor, en wordt de nier 'los' naar de ontvanger getransporteerd. Het is makkelijk voor te stellen dat er in dat geval makkelijk enige uren overheen kunnen gaan, zeker in landen als Amerika of Canada.

Lees meer »


Trage schildklier oorzaak van veel klachten bij dialysepatiënten

    Een slecht functionerende schildklier bij dialysepatiënten lijkt een negatief effect te hebben op de kwaliteit van leven: patiënten rapporteren meer vermoeidheid, pijn en meer beperkingen bij lichamelijke activiteiten.

    Het is maar een klein orgaantje. Maar het wordt steeds duidelijker dat het een niet te verwaarlozen effect op de kwaliteit van leven en op de aanwezigheid van depressieve klachten kan hebben: de schildklier. Ondanks dat een te traag functionerende schildklier veel voorkomt onder dialysepatiënten, zijn onderzoeken naar het effect hiervan vooral onder mensen met een betere nierfunctie gedaan.

    Amerikaanse onderzoekers wilden graag weten of het niet goed functioneren van de schildklier bij hemodialysepatiënten een risicofactor kan zijn voor een verminderde kwaliteit van leven of een afgenomen mentale gezondheid. Daarvoor bepaalden ze van 450 dialysepatiënten of de schildklier normaal, te snel of te traag werkte. Dit deden ze op basis van metingen van het schildklier stimulerend hormoon TSH. Dit vergeleken ze vervolgens met de scores van deze patiënten op verschillende vragenlijsten die de kwaliteit van leven en depressieve symptomen meten.

    Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.