sluiten

Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Morgen donderdag 29 - 09 - 2016

Hengelo: Thema-avond over (wetenschappelijk onderzoek naar) cystenierenOntwikkeling Nieratlas op dreef

Dit jaar is een start gemaakt met de Nederlandse Nieratlas: een digitaal naslagwerk waar op regionaal niveau heel veel data over Nederlandse nierzorg opzoekbaar zullen zijn. Bij het project zijn meerdere partijen betrokken: onder andere Nefrovisie en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), en de Nierstichting die een subsidie heeft toegekend. Nefrovisie heeft een uitgebreid interview met arts-onderzoeker Manon van Oosten, die in het kader van haar promotieonderzoek bij de ontwikkeling van de Nieratlas betrokken is.

Van Oosten vertelt bijvoorbeeld dat de gegevens gebaseerd zullen zijn op gedeclareerde zorg. Daarom is ook Vektis een belangrijke partner. 'Vektis [is] het centrum voor informatie en standaardisatie van de zorgverzekeraars. Daar ligt informatie opgeslagen over alle gedeclareerde zorg in Nederland. Uit die enorme berg aan data kunnen wij data selecteren over de nefrologische zorg. Vektis gaat heel zorgvuldig met die gegevens om, wij mogen de data alleen inzien in Zeist en niet meenemen.'

Als de Nieratlas klaar is, wat nog drie jaar duurt als alles volgens plan verloopt, zal daar veel informatie in te vinden zijn. Bijvoorbeeld over aantallen patiënten per regio, behandelvormen en zorgkosten. Deze gegevens zijn dan voor iedereen in te zien.

Lees meer »


Pilot Nefrovisie van start

    Nefrovisie meldt dat deze maand de pilot PROMs (Patient Reported Outcome Measures) nefrologie van start gaat in twaalf dialysecentra, verspreid over het hele land. In totaal zullen ruim 1.500 dialysepatiënten en nog eens 175 nierfalenpatiënten toegang krijgen tot een online vragenlijst. De vragenlijsten hebben als doel de effectiviteit van een behandeling te meten vanuit het perspectief van de patiënt.

    Patiënten kunnen de antwoorden die ze gegeven hebben delen met hun nefroloog, waardoor die aanknopingspunten heeft om de behandeling aan te passen als dat wenselijk en mogelijk is. Maar ook tussen centra kunnen de uitkomsten van de PROMs vergeleken worden. Aan de hand hiervan kan de kwaliteit van zorg in de Nederlandse dialysecentra mogelijk verder verhoogd worden.

    Nederland loopt voorop in het ontwikkelen en implementeren van PROMs. De huidige vragenlijst is ontwikkeld door het LUMC, in samenwerking met de NVN en Nefrovisie. De vragenlijst is een combinatie van twee bestaande, gevalideerde vragenlijsten, aangevuld met enkele open vragen. Het eerste deel van de vragenlijst (SF-12) meet de algemene kwaliteit van leven, het tweede deel gaat over symptomen die specifiek zijn voor nierpatiënten (Dialysis Symptom Index, DSI). In de pilot wordt onderzocht of de vragenlijst en werkwijze geschikt zijn voor toepassing op landelijke schaal.

    Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.