Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866
Ook bij matig slechte nierfunctie vaker inwendige bloeding

Van hemodialysepatiënten is bekend dat ze een hoger risico lopen op bloedingen in het spijsverteringskanaal dan gezonde mensen. Uit gegevens die zijn verzameld in het kader van de ARIC studie blijkt nu dat dit verhoogde risico ook geldt voor patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie.

De ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) studie is een Amerikaanse studie die in 1987 is opgezet om oorzaken en verloop van atherosclerose ('aderverkalking') te onderzoeken. De studie omvat bijna 16.000 willekeurig geselecteerde deelnemers, die sinds 1987 vijf keer uitgebreid zijn onderzocht.

Een bloeding van het spijsverteringskanaal kan overal van mond tot anus ontstaan. Meestal slaagt het lichaam er zelf in de bloeding zelf te stoppen, maar als dat niet lukt is ziekenhuisopname meestal noodzakelijk. Volgens Wikipedia is het risico op overlijden als gevolg van een bloeding aanzienlijk: tussen de 5 en 30% afhankelijk van het type bloeding en de locatie.

Voor het onderzoek van de Johns Hopkins universiteit werden de gegevens gebruikt van de vierde (1996-1998) en vijfde (2009-2011) serie onderzoeken van de deelnemers.

Lees meer »


Nieuwe vormgeving voor blad nierpatiŽnten

    Het zomernummer van het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (Wisselwerking) heeft een vernieuwde lay-out en een wat ander formaat. Het blad is iets breder en korter geworden. De patiëntenvereniging wil met de nieuwe vormgeving meer rust, eenheid en overzicht uitstralen, zonder dat het saai wordt. In die opzet lijken ze geslaagd.

    Voor wat betreft de inhoud staat de augustus-editie van Wisselwerking in het teken van de impact van nierziekte op het gezin. Welke gevolgen heeft nierziekte voor uw gezin? Wat deelt u met uw kinderen over uw nierproblemen? Wat te doen als u een erfelijke nieraandoening blijkt te hebben? En hoe gaat u om met een ziek gezinslid?

    Deze vragen komen aan bod in verhalen van vaders, moeders, kinderen, pubers en anderen. Uiterraard bevat het blad ook veel meer andere informatie. In het volgende nummer zal er aandacht zijn voor de Wetenschapsdag 2016 die dan al achter de rug is maar waarvoor u zich nu nog kunt inschrijven.

    Elk lid van de NVN krijgt de Wisselwerking gratis in de bus. Een abonnement is ook apart te bestellen op de NVN-website.

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.